28 juni 2018nieuws

Binnen Synfra worden talloze besluiten genomen welke voor veel mensen van belang zijn. Om deze overzichtelijk bij elkaar te hebben plaatsen we deze sinds begin 2018 op onze website.

Deze en alle andere genomen besluiten vind je op de website onder ‘Mijn Synfra, Besluiten’.

Vind je in het besluit niet alle relevante informatie? Of zoek je een besluit van vóór 2018? Kijk dan op SharePoint (mits je hiervoor geautoriseerd bent natuurlijk). Eventuele vragen kun je stellen aan Synfra.