Nieuwe besluiten Bestek Beheer Groep

Nieuwe besluiten Bestek Beheer Groep

In het BBG-overleg van 29 mei zijn 3 nieuwe besluiten genomen. Deze besluiten hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Implementatie CROW 400 Door de invoering van de nieuwe regelgeving CROW400 ‘werken in verontreinigde bodem’ is … Lees verder