Release 1.7 Antea Bodemapplicatie Bdok-rapportage

Release 1.7 Antea Bodemapplicatie Bdok-rapportage

Tijdens de door Synfra uitgevoerde evaluatieronde begin dit jaar van de Antea-bodemapplicatie en de (Bdok)rapportagetool voor infra en aansluitingen is een aantal wensen en verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn besproken met Antea en opgenomen … Lees verder

Vanaf de bestuurstafel 5 november 2018

Vanaf de bestuurstafel 5 november 2018

In de praktijk is gebleken dat de tijd tussen de bestuursoverleggen, twee maanden, te lang is. Daarom is besloten om als proef alle nog komende overleggen in 2018 mèt een afvaardiging van het Aannemerscollectief (AC) … Lees verder

Herhalingstoetsen E-learning 2018-2019

Herhalingstoetsen E-learning 2018-2019

In de periode tussen 1 december 2018 tot 31 maart 2019 worden de herhalingstoetsen Bestekskennis E-learning weer afgenomen voor medewerkers van netbeheerders en aannemers. Deze herhalingstoetsen zijn enerzijds bedoeld om de kennis waar nodig op … Lees verder

Jaap Meijs nieuwe voorzitter stuurgroep SUPER!

Jaap Meijs nieuwe voorzitter stuurgroep SUPER!

Jaap Meijs is sinds kort voorzitter van de stuurgroep SUPER!. Hij heeft het stokje overgenomen van Henri Lemmens. Het cultuurprogramma SUPER! is in 2016 ontwikkeld en helpt ons op basis van open communicatie en gelijkwaardigheid … Lees verder

Vanaf de bestuurstafel 10 september 2018

Vanaf de bestuurstafel 10 september 2018

In het bestuursoverleg van 10 september zijn de volgende zaken besproken Gasloos De wet VET (Voortgang Energie Transitie) is per 1 juli 2018 van kracht geworden. Volgens deze wet mag er in de nieuwbouw geen … Lees verder

Implementatie Klantcontact Proces Aansluitingen

Implementatie Klantcontact Proces Aansluitingen

De afgelopen periode is veel aandacht geweest in de media over het aansluitingenproces en de moeite die een klant moet doen als zij nieuwe aansluitingen aanvragen via Mijnaansluiting.nl. Dit beeld wordt bevestigd in de klanttevredenheidsonderzoeken … Lees verder

Uit het SDO-CCA 5 juli 2018

Uit het SDO-CCA 5 juli 2018

In het periodiek overleg van het Synfrabestuur met alle contractaannemers op 5 juli 2018 zijn de volgende zaken behandeld Veiligheid De aannemers willen samen met de netwerkbedrijven veiligheid op een hoger plan brengen. Op dit moment … Lees verder