Antea bodemapplicatie

Antea bodemapplicatie

Bij iedere graafbeweging is men verplicht de bodemkwaliteit te toetsen. Deze toetsing vindt plaats d.m.v. een vooronderzoek. Om veilig en volgens het wettelijk kader CROW 400 te werken is de Antea bodemapplicatie ontwikkeld. De bodemapplicatie … Lees verder

Vanaf de bestuurstafel 26 maart 2018

Vanaf de bestuurstafel 26 maart 2018

In het bestuursoverleg van 26 maart 2018 zijn onderstaande punten besproken: Dienstverleningsovereenkomst/VWO. Mijnaansluiting.nl heeft samen met Bouwend Nederland de combi’s verzocht om geen separate overeenkomsten met aannemers op te stellen. Zij stellen voor om allemaal … Lees verder

Overgang naar CROW 400

Overgang naar CROW 400

Binnen Synfra is besloten om per 1 april over te gaan op de CROW 400. Het bestek passen we aan per 1 mei met de nieuwe verrekentool. Zo verrekenen we de uitgevoerde activiteiten overeenkomstig de … Lees verder

Vanaf de bestuurstafel

Vanaf de bestuurstafel

Op 26 februari 2018 vond het eerste overleg plaats van het bestuur met een vertegenwoordiging van het aannemerscollectief. De volgende punten zijn besproken: Media-aandacht aansluitproces In de media is aangekaart dat het aansluiten van nieuwbouwwoningen lang … Lees verder

Vanaf 1 maart Gemma Release 2.4 in productie

Vanaf 1 maart Gemma Release 2.4 in productie

Samen met onze aannemers en netbedrijven is er maanden hard gewerkt aan het testen van deze nieuwe release. Veel onzichtbare veranderingen bevinden zich in het berichtenverkeer tussen netbeheerders en aannemers. Bijvoorbeeld het opleveren van revisie … Lees verder

Even voorstellen: Michel Wauters

Even voorstellen: Michel Wauters

Verbinder en pragmaticus Michel Wauters nieuw in Synfrabestuur Sandra Thalen heeft in verband met een nieuwe functie binnen Enexis afscheid van het Synfrabestuur genomen. Zij wordt opgevolgd door Michel Wauters. Michel stelt zich hieronder voor. … Lees verder

Tijdelijk besluit over gebruik Gemma Infra in Limburg

Tijdelijk besluit over gebruik Gemma Infra in Limburg

Eind 2017 hebben de Enexisvestigingen in Venlo en Maastricht met WML verbeterafspraken gemaakt naar aanleiding van het rapport ‘Evaluatie en coördinatie infraproces’. Hierbij is besloten om de onderlinge communicatie niet meer met behulp van de … Lees verder