Synfra finisht samen bij Triathlon Rosmalen

Synfra finisht samen bij Triathlon Rosmalen

Hans van Engelen, Peter Dirne en Wim Langewouters van het Synfrateam brachten de samenwerking letterlijk in de praktijk. Op zondag 17 juni, vaderdag, was de Groote Wielen in Rosmalen voor het eerst in 20 jaar … Lees verder

Van de bestuurstafel 4 juni 2018

Van de bestuurstafel 4 juni 2018

In het bestuursoverleg is onder andere gesproken over: DSP Landelijk wordt gesproken over aanpassing van de XML-berichten ter verbetering van de berichten en verdere standaardisering. Voor de bedrijven (netbeheerders en aannemers) bij Synfra die (nog) … Lees verder

KIWA auditbureau QPS 2.0

KIWA auditbureau QPS 2.0

Voor het uitvoeren van de audits in het kader van de QPS 2.0 is na een offertetraject de keuze gevallen op auditbureau KIWA. In het bestuuroverleg met de aannemers van 7 mei 2018 namen we … Lees verder

Besluiten Bestek Beheer Groep

Besluiten Bestek Beheer Groep

In het BBG-overleg van 29 mei zijn 3 nieuwe besluiten genomen. Deze besluiten hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Implementatie CROW 400 Door de invoering van de nieuwe regelgeving CROW400 ‘werken in verontreinigde bodem’ is … Lees verder

Enquête gedrag SUPER! samenwerking

Enquête gedrag SUPER! samenwerking

Maandag 28 mei hebben alle mensen die beoordelen in het kader van QPS en de stuurgroepleden SUPER! een enquête ontvangen over het gedrag in de samenwerking. Deze enquête betreft een meting van ons gedrag op de … Lees verder

Wijziging aansluitplicht Gas

Wijziging aansluitplicht Gas

De verduurzaming met als hoofdthema het terugdringen van de CO2-uitstoot, is in volle gang. Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest rondom de wet VET (Voortgang Energie Transitie). Recent is deze wet door … Lees verder

Vanaf de bestuurstafel 7 mei 2018

Vanaf de bestuurstafel 7 mei 2018

Op 7 mei was er een overleg van het Synfrabestuur met een delegatie van het Aannemerscollectief. In dit overleg zijn de volgende punten besproken. Jaaroverzicht Het jaaroverzicht is in de lijn van het overzicht van … Lees verder