Besluiten Bestek Beheer Groep 10 september 2019

Besluiten Bestek Beheer Groep 10 september 2019

In het BBG-overleg van 10 september 2019 zijn weer diverse besluiten genomen. Deze besluiten worden meegenomen in de bestekrelease van 1 oktober a.s. en hebben betrekking op de volgende onderwerpen׃ Uitbreiding materiaalclusters E Per 1 … Lees verder

Geef veiligheid wortels

Geef veiligheid wortels

Synfra en haar ketenpartners streven naar een veilige werkomgeving. De ambitie is zelfs 0 veiligheidsincidenten. Het beleid bepalen de bedrijven zelf, echter probeert Synfra hierin zoveel mogelijk te faciliteren. In het bestuursoverleg heeft voorzitter Eddy … Lees verder

Besluit om contracten in 2021 te verlengen

Besluit om contracten in 2021 te verlengen

Het bestuur van Synfra heeft samen met de directies van de netwerkbedrijven besloten om op 1 september 2021 de contracten te verlengen onder voorwaarden. Hiervoor is inmiddels een intentieverklaring getekend door de netwerkbedrijven en gecontracteerde aannemers. … Lees verder

Audit Klantcontactproces Aansluitingen

Audit Klantcontactproces Aansluitingen

In september 2018 is het landelijke uniforme klantcontactproces aansluitingen uitgerold naar alle contractaannemers en netwerkbedrijven. In januari 2019 is de implementatie geëvalueerd met alle partijen en zijn waar nodig aanvullende afspraken gemaakt. Afgelopen juni zijn … Lees verder

Jaaroverzicht en jaarrekening Synfra 2018

Jaaroverzicht en jaarrekening Synfra 2018

In 2018 zijn op het gebied van aanleg infrastructuur en daarmee ook voor Synfra weer veel zaken de revue gepasseerd. Zo hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt, een aantrekkende economie en de … Lees verder

Life Saving Rules Enexis Groep

Life Saving Rules Enexis Groep

Samen met netbeheerders en aannemers werkt Synfra aan een zo veilig mogelijke werk- en leefomgeving. Het beleid bepalen de bedrijven zelf, echter probeert Synfra hierin zoveel mogelijk te faciliteren. Daarom delen we hier de Life … Lees verder