Wissels in het Synfrabestuur

Wissels in het Synfrabestuur

In het derde kwartaal van 2022 hebben er meerdere wisselingen plaatsgevonden in het bestuur van Synfra. Robert Wassing en Dirk van de Reepe verlaten het bestuur, Peter Lemmens treedt namens Enexis toe. Dirk is al … Lees verder

Indexering per 1 oktober 2022

Indexering per 1 oktober 2022

Conform de afspraken in de aanbesteding worden halfjaarlijks de bestekstarieven geïndexeerd op 1 april en op 1 oktober. In het bestek is de indexformule opgenomen en de indexering per 1 oktober 2022 is vastgesteld op … Lees verder

Synfra is verhuisd naar Eindhoven

Synfra is verhuisd naar Eindhoven

Per 1 september 2022 is het kantoor van Synfra verhuisd van Den Bosch naar Eindhoven. Het Eindhovense gebied Strijp-S is één van de voormalige Philips werkterreinen waar nu veel bedrijven en woningen zijn gevestigd. Synfra … Lees verder

Vroegtijdige afstemming bij nieuwe bouwprojecten nodig

Vroegtijdige afstemming bij nieuwe bouwprojecten nodig

Bij de ontwikkeling van bouwprojecten heb je te maken met kabels en leidingen. Dit vraagt om vroegtijdige afstemming en informatie-uitwisseling met de netwerkbedrijven. Mijnaansluiting.nl heeft daarom een werkwijze gemaakt die ervoor zorgt dat projecten tijdig … Lees verder

Eindrapport ‘Afsluiten tenzij’ afgerond

Eindrapport ‘Afsluiten tenzij’ afgerond

In het kader van veilig en efficiënt werken werd eind 2020 besloten om te gaan onderzoeken of het uitgangsprincipe ‘Afsluiten tenzij’ hier een bijdrage in kon leveren. Afsluiten tenzij betekent: we sluiten voor de uitvoering … Lees verder