Antea bodemapplicatie

Antea bodemapplicatie

Bij iedere graafbeweging is men verplicht de bodemkwaliteit te toetsen. Deze toetsing vindt plaats d.m.v. een vooronderzoek. Om veilig en volgens het wettelijk kader CROW 400 te werken is de Antea bodemapplicatie ontwikkeld. De bodemapplicatie … Lees verder

Overgang naar CROW 400

Overgang naar CROW 400

Binnen Synfra is besloten om per 1 april over te gaan op de CROW 400. Het bestek passen we aan per 1 mei met de nieuwe verrekentool. Zo verrekenen we de uitgevoerde activiteiten overeenkomstig de … Lees verder

Vanaf de bestuurstafel

Vanaf de bestuurstafel

Op 26 februari 2018 vond het eerste overleg plaats van het bestuur met een vertegenwoordiging van het aannemerscollectief. De volgende punten zijn besproken: Media-aandacht aansluitproces In de media is aangekaart dat het aansluiten van nieuwbouwwoningen lang … Lees verder

Train-de-trainer-sessie aannemers  Anteatool

Train-de-trainer-sessie aannemers Anteatool

Donderdag 11 januari vond een Train-de-trainer-sessie plaats voor de gecontracteerde aannemers bij Antea in Oosterhout. Tijdens deze sessie leerden ze hoe je bodeminformatie uit de Anteatool haalt ter voorbereiding op aansluitingen. Deze afgevaardigden zijn nu … Lees verder

Implementatie/kick off QPS 2.0

Implementatie/kick off QPS 2.0

Na afloop van de eerste contractperiode 2013-2017 startte een werkgroep om de performancemeetsystematiek QPS te verbeteren. Deze werkgroep leverde een eindrapport QPS 2.0 op en dit is inmiddels door het bestuur goedgekeurd. Deze vernieuwde systematiek gaan we 20, … Lees verder

2017: het jaar van….

2017: het jaar van….

De nieuwe Synfra-website, de aanbesteding van perceel 1A, de contractverlengingen met onze aannemers, de overgang naar mijnaansluiting.nl en de SUPER!-samenwerking. Wij bedanken onze ketenpartners voor een bewogen, maar succesvol jaar. Samen met enkele ketenpartners kijken we … Lees verder

Besluit QPS 2.0

Besluit QPS 2.0

In het bestuursoverleg van 4 december zijn besluiten genomen op basis van het eindrapport van de werkgroep QPS-nieuw. Deze besluiten zijn opgenomen in de besluitwijzer QPS 2.0.