Wijziging aansluitplicht Gas

Wijziging aansluitplicht Gas

De verduurzaming met als hoofdthema het terugdringen van de CO2-uitstoot, is in volle gang. Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest rondom de wet VET (Voortgang Energie Transitie). Recent is deze wet door … Lees verder

Vanaf de bestuurstafel 7 mei 2018

Vanaf de bestuurstafel 7 mei 2018

Op 7 mei was er een overleg van het Synfrabestuur met een delegatie van het Aannemerscollectief. In dit overleg zijn de volgende punten besproken. Jaaroverzicht Het jaaroverzicht is in de lijn van het overzicht van … Lees verder

Dichtzetten LIP in de bouwvak

Dichtzetten LIP in de bouwvak

Voor het Synfra-gebied is besloten in de bouwvakperiode vanaf week 30 tot en met week 32 het Landelijk Intake Portal dicht te zetten. We willen namelijk geen valse verwachtingen wekken bij onze klanten. Dit betekent … Lees verder

Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

Ook dit jaar presenteren wij ons jaaroverzicht aan de hand van een animatiefilm en staan de jaarcijfers op deze website. Samen met onze (keten)partners haalden we SUPER!-resultaten, verbeterden onze samenwerking en bouwden verder op ons stevige fundament. … Lees verder

Antea bodemapplicatie

Antea bodemapplicatie

Bij iedere graafbeweging is men verplicht de bodemkwaliteit te toetsen. Deze toetsing vindt plaats d.m.v. een vooronderzoek. Om veilig en volgens het wettelijk kader CROW 400 te werken is de Antea bodemapplicatie ontwikkeld. De bodemapplicatie … Lees verder

Vanaf de bestuurstafel 26 maart 2018

Vanaf de bestuurstafel 26 maart 2018

In het bestuursoverleg van 26 maart 2018 zijn onderstaande punten besproken: Dienstverleningsovereenkomst/VWO. Mijnaansluiting.nl heeft samen met Bouwend Nederland de combi’s verzocht om geen separate overeenkomsten met aannemers op te stellen. Zij stellen voor om allemaal … Lees verder

Overgang naar CROW 400

Overgang naar CROW 400

Binnen Synfra is besloten om per 1 april over te gaan op de CROW 400. Het bestek passen we aan per 1 mei met de nieuwe verrekentool. Zo verrekenen we de uitgevoerde activiteiten overeenkomstig de … Lees verder