Herhalingstoetsen en update E-learning

De eindtoetsen vinden incompany bij de betreffende bedrijven op locatie plaats. Binnenkort worden de contactpersonen van de netbeheerders en aannemers uitgenodigd voor verdere instructie. Update Er heeft inmiddels ook een update plaatsgevonden van de Synfra E-Learning. In deze update is de lay-out aangepast en is de E-learning gebruiksvriendelijker en overzichtelijker geworden. Ook zijn er aanpassingen […]

Taak Chris de Pater zit erop

De afgelopen weken heeft Chris zich vooral gericht op het uitfaseren van Gemma en de doorontwikkeling van CAPO. Zijn taak zit er hiermee op, de laatste puntjes op de i worden door Synfra zelf verzorgd. Er is enorm veel werk verzet om dit voor elkaar te krijgen. Synfra is Chris dankbaar voor zijn bijdrage hierin. […]

Nieuwe toolboxflyers BEIVIAG

Op de website van BEIVIAG zijn drie nieuwe toolboxen gepubliceerd: Inzicht in e-incidenten In dit document vind je een nadere analyse van incidenten met vlambogen, elektrisering of explosies tijdens het werken aan netten onder laagspanning. E-flyer 19 – Loshangende kabel meterkast Tijdens werkzaamheden in de meterkast heeft een incident plaatsgevonden bij het afmonteren van een […]

Verbeterpunten CROW 500

De werkgroep heeft afspraken en documenten vastgelegd als richtlijn en procesondersteuning. Belangrijkste verbeteringen: V&G plan Ontwerpfase Synfra Het concept V&G-plan Ontwerpfase is aangepast en akkoord bevonden door de werkgroep. Door alle participerende partijen moet voor ieder project expliciet een aantal zaken worden vastgelegd, waaronder een V&G-plan. Daarnaast moeten de partijen ieder een eigen maatregelenplan maken. […]

Graafwerkzaamheden? Profiteer van de nieuwe handreiking!

Bron: Bouwend Nederland Onlangs heeft Bouwend Nederland een nieuw hulpmiddel gepubliceerd voor grondroerders: de Handreiking graafwerkzaamheden en -schade algemeen infrabedrijven (grondroerders). Graafwerkzaamheden gaan steeds vaker gepaard met schades aan bestaande leiding- en kabeltracés. De handreiking geeft beknopt weer waarmee je rekening moet houden richting opdrachtgever, als je zelf uitvoert of met een onderaannemer werkt. Hiernaast […]

Hele fijne feestdagen en een positief 2022

Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn. Zoals een ware omdenker zou zeggen: ‘De werkelijkheid kun je niet veranderen. Wat je wel kunt veranderen is wat je ermee doet.’ Geen ‘Ja, maar’, maar met z’n allen de schouders eronder. Bijzonder hoogtepunt was de bekrachtiging van onze samenwerking door het tekenen van de nadere […]

Samenwerking met functioneel beheerder Hans van Engelen stopt

In mei 2010 begon Hans bij Synfra met de ontwikkeling van de applicatie Gemma. Hij nam de rol van functioneel beheerder op zich en was daarmee nauw betrokken bij de introductie van Gemma dat op 1 september 2010 live ging. Door (landelijke) ICT-ontwikkelingen wordt Gemma na bijna twaalf jaar stopgezet waardoor ook zijn functie binnen […]

Wim Langewouters met pensioen

Wim: “Ik kijk ernaar uit, indien het COVID-virus tijdig bedwongen kan worden, om op 24 maart alsnog van iedereen waarmee ik nauw heb samengewerkt warm afscheid te nemen.” Het Synfrabestuur kan alleen maar dankbaar zijn voor de inzet van Wim en zijn positieve energie en wenst hem uiteraard veel geluk en gezondheid. Het bestuur maakt […]

CROW 500 per 1 januari 2022 verplicht

Naar aanleiding van brieven van het Agentschap Telecom hebben wij geconcludeerd dat we nog niet voldoen aan de in de CROW 500 gestelde eisen en maatregelen. In het kader van zorgvuldig opdrachtgeverschap waarbij we veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, is in het bestuur besloten dat we ervoor zorgen dat met ingang van januari […]

Rapportage QPS 2.0 dashboard stopt per 1 januari

Dat neemt niet weg dat kwaliteit nog steeds even belangrijk is en dat Synfra daarop toeziet. Echter zijn partijen zelf verantwoordelijk voor het monitoren ervan en het signaleren van verbeterpunten. Synfra faciliteert nog steeds in de rapportagetools CAPO en LUKO van Mijnaansluiting.nl. En de netbeheerders kunnen zelf ook stuurinformatie halen uit TOM (Brabant Water en […]

Wijziging KLIC-standaarden, wat betekent dit?

Bron: Bouwend Nederland Over de manier waarop informatie in de KLIC-registratie wordt vastgelegd, gepresenteerd en uitgewisseld zijn afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) en het Berichtenprotocol (BMKL). Wat moeten grondroerders doen? Grondroerders moeten voor het bekijken van de KLIC-levering gebruik gaan maken van een aangepaste viewer. Vanaf de start van […]

Pilots ‘Afsluiten tenzij…’ gestart – veiligheid op 1

Eerste pilots gestart Vanuit de gedachte dat we overlast beperken door daar waar mogelijk de weg open te houden voor verkeer, wordt bij werkzaamheden meestal gekozen voor beperkte verkeersmaatregelen. Alleen als het echt niet anders kan wordt besloten over te gaan tot een volledige wegafsluiting. De weg open houden met beperkte verkeersmaatregelen brengt nog veel […]