21 december 2018nieuws

In 2018 hebben we allemaal laten zien dat we ons op veel fronten hebben ontwikkeld. Qua veiligheid, op digitaal vlak, op het gebied van klantcommunicatie en in de onderlinge samenwerking. 

Veiligheid
Voor 2019 staat veiligheid hoog op de agenda. In 2018 is daar al een start mee gemaakt door het belangrijke onderwerp letterlijk bovenaan de agenda te zetten. En, om het taboe van het stilleggen van de werkzaamheden te doorbreken, door juist te belonen wanneer iemand handelt conform de procedures. In 2019 wordt hier door de hele keten nog meer de aandacht op gevestigd met als streven 0 veiligheidsincidenten. En valt er toch iets voor, dat we daar dan maximaal van leren. 

Digitaal
Aan het begin van 2018 faciliteerden we de Train-de-trainer-sessies voor de bodemapplicatie (Anteatool). Hierin leerden gecontracteerde aannemers hoe ze bodeminformatie uit de Anteatool kunnen halen ter voorbereiding op aansluitingen. Deze applicatie, die waar mogelijk tussentijds telkens wordt verbeterd, is online beschikbaar zodat de getrainde aannemers hun eigen medewerkers weer op kunnen leiden.

Daarnaast is er, en wordt er nog steeds, hard gewerkt aan de ontwikkeling van een volledig digitaal landelijk aansluitketenproces en wordt het LIP (Landelijk Intake Portaal) herbouwd.

Klantcommunicatie
In 2018 zijn goede stappen gezet om de klanttevredenheid te verbeteren. Onder andere door betere informatievoorziening voor klanten en de ontwikkeling van belscripts en mailsjablonen voor de klantcontactmomenten. Deze verbeteringen zijn in september bij iedere aannemer geïmplementeerd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om met elkaar te sturen op de Customer Effort Score (klantbeleving) in plaats van klanttevredenheid.

Samenwerking
Op het gebied is van samenwerking is veel gebeurd het afgelopen jaar. Met name in het verschuiven van werkzaamheden in de keten zijn goede stappen gezet.

Zo is Brabant Water verder gegaan met de ontwikkeling van de samenwerkingsvormen met de aannemers. Doel is dat aannemers zelfstandig bepaalde taken uit kunnen voeren. Gedurende het jaar zijn steeds meer verschuivingen in de keten zichtbaar geworden. Engineer Jeroen Kragting van Van Vulpen: “Door zo vroeg in de keten betrokken te zijn, krijgen we meteen zicht op de complexiteit van het werk en hebben we een goed beeld van de maak- en planbaarheid van een opdracht.”

Bij Enexis is de uitrol van Enext gestart waarbij de aannemer vroegtijdig betrokken wordt bij het project en een aantal taken overneemt in de voorbereiding van een project.

De totstandkoming van de nieuwe aansluittarieven heeft ook een goede stap in de onderlinge samenwerking gezet. Ons cultuurprogramma SUPER! werd hier op de proef gesteld. Damir Josipovic (Brabant Water), penningmeester Synfra: “De evaluatie is een mooi voorbeeld van wat we met het cultuurveranderprogramma SUPER! in theorie hebben afgesproken en nu in de praktijk hebben gebracht.” En zoals Dimphy en Finette het noemen: “SUPER! is gewoon geworden!”

Synfra wenst u gezellige feestdagen en een SUPER(veilig) 2019!