4 februari 2020nieuws

We hoeven niet meer uit te leggen hoe belangrijk veiligheid is. En we zien ook dat iedereen er mee bezig is. Dat is ook de reden van deze oproep.

Synfra heeft een faciliterende en verbindende rol als het gaat om veiligheid. Met een werkgroep zijn we aan het kijken op welke manieren Synfra daar invulling aan kan geven vanuit de samenwerking. Daarom verzamelen we allerlei mooie, leerzame veiligheidsinitiatieven waar we wamen van kunnen leren. Ons gezamenlijke doel is immers 0 veiligheidsongevallen.

Deel daarom de veiligheidsinitiatieven die er bij jullie zijn, of in ontwikkeling zijn.

Mail deze naar Ankie Romme, ankie.romme@synfra.nl. Graag met een korte toelichting van jullie initiatief, het doel en een contactpersoon met telefoonnummer.

Namens de werkgroep Veiligheid,
Richard Broeks (Brabant Water), Ruud Cox (WML), Angelo Grijpma (Enexis), Tim Lomans (Hurkmans), Wim Langewouters (Synfra) en Ankie Romme (Synfra)