Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe manier van opslaan en verspreiden van Gemma gerelateerde documenten.

Documenten  worden in de toekomst in Gemma ondergebracht. Op deze manier heeft iedereen die met Gemma werkt toegang tot deze documenten. Tot die werkzaamheden zijn afgerond komen de documenten voorlopig op deze pagina.

Documenten per categorie

Handleidingen Gemma

Opleiding en Instructie

Let Op!

Helaas zijn door de constante ontwikkelingen en wijzigingen in het systeem en het proces de documenten op deze pagina niet meer up to date. Kunnen nog wel als leidraad dienen. Bijgewerkte documenten zullen voorzien worden van een datum "laatste wijziging" die kan u dan toetsen aan de datum laatste proceswijziging in het werkproces.

De "bruine knoppen" zijn verouderde documenten. De "Groene knoppen" zijn reeds geupdate.

Wij trachten de documentatie zo spoedig mogelijk weer op orde te hebben, dan wel te verwijderen.

Wijzigingsdocumenten Gemma

Gemeente koppelingen

Gemeenten zonder specifiek beschreven systeem

Let op!!!!   DIT IS NOG EEN PILOT VOOR AANGEWEZEN PERSONEN.

MOOR

LTC/Andes

Algemene documenten

Hier komt het Gemma autorisatie mutatie formulier.