24 juli 2017nieuws

In mei werden projectstuurders van Brabant Water en engineers van Enexis tijdens kick-off bijeenkomsten bijgepraat over de vervangingsprojecten van 2018.

Geert Kloosterman en Remco Creemers (projectleiders afdeling Vitalisatie Infra Brabant Water), John Ottevanger (Omgevingsmanager Vitalisatie Infra Brabant Water) en Lianne Ritmeijer (Omgevingsmanager Enexis) gaven een presentatie met als thema: ‘samen vervangen’. De ambitie voor zowel Brabant Water als Enexis is het verminderen van de maatschappelijke overlast en kosten bij het vervangen.

Na de kick-off bijeenkomsten hebben de regio’s het projectenoverzicht digitaal ontvangen. Nu zijn de regio’s aan zet om de projecten voor te bereiden, te plannen en uit te voeren.

De afdeling Vitalisatie Infra van Brabant Water en de afdeling Regie op het Netwerk binnen Enexis hielden zich afgelopen half jaar bezig met de afstemming van deze projecten. Deze afstemming gebeurde in overleg met 65 gemeenten. De projecten (combi en solo) voor uitvoeringsjaar 2018 zijn inmiddels vastgesteld.

In het recente aannemersoverleg zijn de contractaannemers door Synfra meegenomen in de bovengenoemde forecast voor 2018. Hierbij is per perceel aangegeven wat de verwachte omzetvolumes zijn voor 2018 in solo of combi. In september ontvangt iedereen nog een overzicht van de afgestemde projecten en de bijbehorende kilometer combi of solo.