2 oktober 2020nieuws

Deze Coronaperiode vraagt van iedereen aanpassingsvermogen, flexibiliteit en zelfs creativiteit. Niet alleen thuis, binnen de eigen organisatie, maar ook bij samenwerkingsverbanden zoals Synfra. In maart werden we plotsklaps geconfronteerd met een nieuwe (werk)situatie. Voorlopig moeten we ons nog binnen dit ‘nieuwe normaal’ gedragen. Reden daarom om met de netbeheerders en aannemers (digitaal) bij elkaar te komen om de samenwerking in deze periode te evalueren en om te kijken waar we deze nog kunnen verbeteren.

Complimenten
Synfra wil in de eerste plaats iedereen complimenteren voor de manier waarop gereageerd is op deze situatie.

Eddy Toonen (WML en voorzitter Synfrabestuur): “Ondanks dat de coronacrisis voor iedereen volstrekt nieuw en onverwachts was, en is, hebben de Synfra-partners elkaar snel opgezocht en een crisisteam opgezet. Op een intensieve manier is doelgericht gewerkt aan gezamenlijke antwoorden op de ontwikkelingen en richtlijnen. De onderlinge samenwerking en het gezamenlijk belang om de processen op een veilige en verantwoorde manier te continueren stonden hierbij centraal. Dit was niet altijd eenvoudig door de afhankelijkheid en besluitvorming binnen de afzonderlijke bedrijven en binnen de brancheorganisaties. Door de open afstemming is het wel gelukt. Hierdoor hebben we de continuïteit gewaarborgd en de eerste Coronagolf goed weten te doorstaan.”

Edwin Baeten (directeur Hurkmans B.V. en voorzitter Aannemerscollectief Zuid-Nederland) vult aan: “Vanaf dag één hebben we constructief overleg met elkaar gevoerd en het heeft ons erg geholpen dat werken naar voren zijn gehaald. Hierdoor is het gelukt om de schade te beperken.”

Verbeterpunten
Gezien de bijzondere periode nog niet voorbij is, is ook gekeken hoe we het inspelen op deze situatie kunnen verbeteren. Een van de punten die naar voren is gekomen is dat er nog niet voldoende duidelijkheid over de besluitvorming, met name binnen de bedrijven is.

Dirk van de Reepe (vestigingsmanager Brabant-Midden Enexis en secretaris Synfrabestuur): “De besluitvorming duurde vaak lang, omdat we elkaar op issueteamniveau niet altijd begrepen of dat zorgen van de werkvloer tijd kostten voordat ze doorkwamen en duidelijk waren. We gaan doorpakken zodat de draaiboeken, overlegstructuren, protocollen en materialen aanwezig zijn en we zoveel mogelijk direct van de plank kunnen halen wanneer dat nodig is.”

Eddy vult aan: “Doordat we nu beter voorbereid zijn, kunnen we sneller en gerichter anticiperen. Misschien gaat het meer (regionaal) maatwerk van ons vragen. Hier moeten we in de besluitvorming en in de communicatie, zowel binnen de individuele bedrijven als vanuit Synfra, beter op inspelen. Dit kan door ons meer te prepareren op mogelijke scenario’s. Dankzij de positieve houding van alle partijen en de bewezen samenwerking moet ons dit zeker gaan lukken.”

Vanuit het oogpunt van de aannemers geeft Edwin aan: “Wat voor de komende periode belangrijk is, is dat we ons werk kunnen voorzetten, ook al komt er een tweede Coronagolf. Er liggen protocollen klaar met aangepaste werkmethodes waarbij we door kunnen met ons werk en niet bij de klant naar binnen hoeven. Het is van groot en doorslaggevend belang dat er op korte termijn een handtekening komt onder deze protocollen. De zorg die we als aannemerij hebben, is dat we weer gaan stilvallen met werkstromen wat ons inziens onnodig is.”