13 november 2017nieuws

Wie is de nieuwe Synfravoorzitter?
Eddy Toonen, 54 jaar, getrouwd, vader van een zoon en dochter en woonachtig in Kerkrade. In zijn spaarzame vrije tijd actief mountainbiker. Een bevlogen en nuchtere man en collega binnen WML. Met een achtergrond van Bedrijfskundige Informatica heeft hij in de afgelopen 27 jaar binnen WML vele functies bekleed binnen de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering. Nu werkt Eddy als Sectormanager bij Klant & Operatie, verantwoordelijk voor de gehele primaire bedrijfsvoering van WML, van bron tot tap.

Wat brengt jou bij Synfra?
“In mijn huidige functie komt het hele proces van waterwinning, productie, distributie en klantenservice aan bod. Dit zorgde ervoor dat ik twee jaar geleden in het Synfrabestuur terecht kwam. De keuze om als belangenbehartiger voor Synfra in het bestuur te komen ging vanzelf. De samenwerking met de combi-partners heeft voor WML een strategische waarde. Niet in de laatste plaats in het belang van onze klanten en onze omgeving. Synfra kent een rijk verleden met veel voordelen, maar ook met pijnpunten zoals de recente ICT-ontwikkelingen. Hiervoor wilde ik me hard maken in onze organisatie, maar ook binnen Synfra.”

Welke rol wil de nieuwe voorzitter vervullen?
“Vanuit het proces en de verschillende belangen boven de partijen staan om te kijken wat het gemeenschappelijk belang is. Hiervoor is voortijdig dialoog nodig om keuzes te maken. Crux zit het in elkaar vinden. Zowel de samenwerking met en tussen de netwerkbedrijven, de aannemers, maar ook nieuwe partijen als gemeentes die een steeds grotere rol krijgen. In Brabant en Limburg lukt het steeds beter om de gemeentes te betrekken bij onze plannen. Een ander belangrijk speerpunt is onze samenwerking met de aannemers. Een van de plannen is om de aannemers actiever te betrekken bij het bestuur en samen invulling te geven aan de verbetering van onze processen.”

Hoe ziet de toekomst van Synfra eruit?
“Synfra moet in de komende jaren belangrijke keuzes met elkaar maken en afslagen nemen. We kijken hierbij goed naar de plannen en belangen van Enexis, Brabant Water en WML. Maar uiteraard ook de belangen van aannemers, kabelaars, gemeentes en andere omgevingspartners. Er is meer verbinding nodig tussen alle partijen om elkaar als gelijkwaardige partner te betrekken. Daarnaast moeten we belangrijke keuzes maken met onze informatisering, ook door de landelijke ontwikkelingen.
Voor het klantgestuurd proces van aansluitingen zullen we de landelijke ontwikkeling volgen. Maar wel met behoud van de goede combi-functionaliteiten.
Het infraproces is vooral een bedrijfseigen keuze met regionale samenwerking met alle stakeholders zoals gemeentes en kabelaars. Belangrijk hierbij is dat alle partijen werken en denken vanuit meerjarige plannen en in een vroeg stadium elkaars samenwerking opzoeken.
Ik heb er alle vertrouwen in om samen met de bestuursleden en alle partners het bewezen succes van Synfra verder te versterken en uit te bouwen.”