11 september 2017nieuws

Donderdag 31 augustus stond in het teken van de officiële verlenging van de Synfra contracten. Samen met onze aannemers en netbeheerders keken we in Valkenburg trots terug op de behaalde successen. Door het plaatsen van de handtekeningen was de contractverlenging een feit. Of zoals Wim Langewouters aangaf: “Een handtekening onder de samenwerking”.

Voor de komende vier jaar gaan we in alle percelen door met de gecontracteerde aannemers vanuit de aanbesteding 2013. Perceel 1A is overeenkomstig de afspraken in deze aanbesteding vrijgevallen en opnieuw aanbesteed. Dit perceel is gegund aan Baas als meest voordelige inschrijver op basis van EMVI. We zien dit ook als een succes vanuit de aanbesteding 2013.

In de afgelopen contractperiode is een duidelijke verandering in gang gezet met betrekking tot de wijze waarop we met elkaar willen samenwerken. We beschouwen de aannemer als ketenpartner/partner in business en niet als dienstverlener. En we gaan voor gelijkwaardigheid van partners in de samenwerking. Het hiervoor ontwikkelde programma heet SUPER en staat voor Samenwerken, Uitnodigend, Professioneel, Enthousiast en Respect. Met behulp van externe ondersteuning geven we hier invulling aan in de komende contractperiode.

Het belang van dit samenwerken werd op St. Gerlach duidelijk gemaakt met behulp van een ‘Omdenk’-sessie. Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. Deze interactieve sessie liet goed zien hoe strak we in onze denkpatronen zitten.

Volgens Synfra voorzitter Math Wijnen hebben we veel bereikt op het gebied van hardware, zoals de Digitale Rotonde. “We zijn ooit begonnen met een Startnotitie en zijn nu veruit de beste combi van de BV Nederland. Binnen onze cultuur hebben we echter nog een weg te gaan bij het uiten van kritiek en het praten met en over elkaar.”

Edwin Baeten gaf vanuit het Aannemerscollectief aan dat de aannemers voorheen spraken over ‘de opdrachtgever’. “Om verder te komen in de samenwerking moet de focus de komende periode veranderen van praten over naar praten met de opdrachtgever. Alleen door samen op te trekken tillen we de samenwerking op een hoger niveau.”

Alle bedrijven ontvingen aan het einde van de bijeenkomst bloemen en een ingelijste cultuurplaat.