6 juli 2021nieuws

De Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning (BEI-BLS) geeft samen met de bijlagen en veiligheidswerkinstructies uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen voor laagspanning van Netbeheerders. De BEI-BLS geeft hiermee invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De BEI-BLS heeft nu de flyer ‘Gebruik van gas- en waterleidingen als mantelbuis voor elektrakabels’ uitgegeven.

Vooral in het verleden zijn oude, ongebruikte gas- en waterleidingen gebruikt om elektrakabels door te voeren. Niet iedereen is zich hiervan bewust. Hierdoor vinden er ernstige incidenten plaats wanneer een monteur de ‘lege’ leidingen wil verwijderen.

 Download hier de flyer >