16 januari 2018nieuws

Na afloop van de eerste contractperiode 2013-2017 startte een werkgroep om de performancemeetsystematiek QPS te verbeteren. Deze werkgroep leverde een eindrapport QPS 2.0 op en dit is inmiddels door het bestuur goedgekeurd. Deze vernieuwde systematiek gaan we 20, 21 en 22 februari middels zes sessies op locatie implementeren waarna we op 1 maart starten met het meten van de performance volgens de nieuwe systematiek. Bij deze sessies zijn zowel de netwerkbedrijven als de gecontracteerde aannemers uitgenodigd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De overall score van een contractaannemer bestaat uit vijf onderdelen. In de oude systematiek is alleen gekeken naar de performance van aansluitingen en infra. In de nieuwe systematiek zijn daar EMVI, Graafschadepreventie en Dart Rate bijgekomen. De scores op EMVI, Graafschadepreventie en Dart Rate worden door periodieke externe audits bepaald.
  • Beoordeling performance bij aansluitingen en infra op hoofdvraag en subvraag. Op moment dat beoordelaar constateert dat iets niet in orde is dan wordt hoofdvraag met NEE beantwoord en komt er een submenu waarin aangegeven wordt wat ontbreekt/niet goed is. In de uiteindelijke score wordt rekening gehouden met de subvraag-scores waardoor een NEE-vraag geen nul is maar nog deels meetelt in de uiteindelijke score.
  • Beoordelingen worden gemaakt door de projectverantwoordelijken en lead auditoren. De lead auditor beoordeelt als onafhankelijke auditprojecten in drie percelen die niet onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Tevens wordt in dashboard gerapporteerd hoeveel beoordelingen door medewerker/lead auditor zijn gemaakt in die periode.
  • De meetperiode is gewijzigd van vijf kwartalen naar twee jaar (zes periodes van vier maanden). Er worden op deze periodemetingen geen weegfactoren meer toegepast.
  • De drie bestpresterende contractaannemers krijgen per periode (periodemeting) een bonus.
  • Wederzijdse beoordeling zowel voor Infra als voor Aansluitingen.