17 september 2018nieuws

De afgelopen periode is veel aandacht geweest in de media over het aansluitingenproces en de moeite die een klant moet doen als zij nieuwe aansluitingen aanvragen via Mijnaansluiting.nl. Dit beeld wordt bevestigd in de klanttevredenheidsonderzoeken en de klantreis die onder andere Enexis heeft uitgevoerd. Klanten geven hierin aan met name ontevreden te zijn over het gebrek aan communicatie en onduidelijkheden over de planning.

Naar aanleiding hiervan is binnen Synfra gekeken op welke momenten klanten beter geïnformeerd kunnen worden, op welke wijze en door wie. Daarnaast zijn belscripts en mailsjablonen ontwikkeld voor de klantcontactmomenten, zodat dit op dezelfde wijze gebeurt binnen het hele combigebied (Noord-Brabant en Limburg).

Implementatiesessies
De implementatiesessies vinden bij iedere aannemer individueel plaats in het bijzijn van vertegenwoordigers vanuit de netbeheerders aansluitproces. De sessies starten vanaf 18 september tot en met 28 september. Met ingang 1 oktober 2018 is het nieuwe aansluitproces van kracht.

Vragen?
Voor meer informatie kun je terecht bij Paul Doomen, paul.doomen@synfra.nl