18 augustus 2020nieuws

Conform de afspraken in de aanbesteding worden jaarlijks de bestekstarieven geïndexeerd. In het bestek is de indexformule opgenomen en de indexering voor dit jaar ingaande op 1 oktober 2020 komt op +1,77%. De nieuwe bestekstarieven worden half september door de netwerkbedrijven aan de betreffende contractaannemers aangeleverd voor verwerking in hun systemen. De nieuwe tarieven gelden uiteraard voor de werken die na 1 oktober 2020 in opdracht worden gegeven. De lopende opdrachten worden verrekend met de tarieven die gelden op het moment van de opdrachtverstrekking.

Voor vragen over deze indexering kunt u terecht bij Wim Langewouters.