15 oktober 2018nieuws

Jaap Meijs is sinds kort voorzitter van de stuurgroep SUPER!. Hij heeft het stokje overgenomen van Henri Lemmens. Het cultuurprogramma SUPER! is in 2016 ontwikkeld en helpt ons op basis van open communicatie en gelijkwaardigheid een professioneel partnership aan te gaan met elkaar.

Achtergrond Jaap
Jaap werkt sinds 1992 in de energiesector. Dat begon bij de PNEM en via Essent werkt hij nu als manager organisatie- en verandermanagement Infra bij Enexis. Bij Enexis heeft hij diverse verandertrajecten gedaan. Eerst binnen de klantenafdeling, de laatste vijf jaar binnen de Infratak. Grote thema’s waren, en zijn, onder andere veiligheidsbewustzijn en gedrag en leiderschap. ‘Mijn werk bij Enexis heeft veel raakvlakken met het programma SUPER! Drie jaar geleden ben ik betrokken geraakt toen Wim Langewouters mij vroeg of ik kon helpen bij een mogelijke aanpak om SUPER! in de praktijk te gaan brengen.’

Jaap is toen aan de slag gegaan. ‘De vraag was hoe we SUPER! zouden kunnen vertalen voor en naar de verschillende niveaus van samenwerking tussen de Synfra-partijen. Ik heb toen een voorstel gemaakt hoe binnen Synfra opvolging en uitwerking gegeven zou kunnen worden aan SUPER!. Dat is de basis geweest voor de weg die is ingeslagen. In de afgelopen jaren heb ik het programma SUPER! gevolgd. Nadat Henri aangaf te willen stoppen met de stuurgroep, kwam de vraag of ik het stokje wilde overnemen. Dat doe ik graag. Er zijn veel parallellen met de zaken waar we binnen Enexis ook mee bezig zijn. De directies van de Synfra-partijen hebben de afgelopen jaren al flinke stappen gezet met SUPER!. Het is nu de vraag op welke manier we het verder de organisaties in kunnen brengen. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.’

Excelleren in samenwerking
‘Wat ik heel belangrijk vind, is de relatie die we binnen Synfra met elkaar hebben. Die ontwikkelt zich steeds meer naar een relatie van partnership in plaats van opdrachtgever en -nemer. Dat vraagt het nodige van alle betrokken partijen, zoals zaken, op tijd, met elkaar bespreekbaar maken. Ook als je het niet met elkaar eens bent. En proactief. Dus het liefst zaken in het moment bespreekbaar maken. Dat vraagt flexibiliteit en transparantie naar elkaar en ook veel vertrouwen en respect. Natuurlijk spelen er verschillende belangen, maar we hebben ook een bovenliggend gezamenlijk doel. En als we dat voor ogen houden, dan helpt dat in de samenwerking.’

Er zijn op dit moment veel uitdagingen voor de sector. ‘Het werkaanbod blijft sterk toenemen, onder andere als gevolg van de ontwikkelingen in duurzaam-op-land. De energietransitie beïnvloedt het werken aan de toekomst van de gasnetten. De krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe. Die uitdagingen kunnen voor spanningen zorgen tussen de samenwerkende Synfra-bedrijven. Investeren in een goede samenwerking is daarom extra van belang.’

Aan de slag
In de afgelopen twee jaar zijn er met SUPER! al mooie stappen gezet. Wat wordt Jaap zijn rol? ‘Uiteraard in eerste instantie de stuurgroep SUPER! leiden. En dat betekent met elkaar het goede en soms moeilijke gesprek voeren. Samen bepalen op welke manier we SUPER! verder gaan brengen in onze organisaties en samenwerkingsverbanden. Dat zit ‘m nu nog vooral op directie- en managementniveau. Hoe gaan we dat ook voor de andere niveaus praktisch maken.’

‘Even geleden viel ik met mijn neus in de boter. Ik was bij de evaluatie van de totstandkoming van het nieuwe aansluittarief waar alle betrokken partijen met elkaar hebben teruggekeken op het proces van de afgelopen maanden. Wat is er gebeurd en hoe heeft ieder dat proces afzonderlijk beleefd? Met volop kansen en voornemens voor een nog betere samenwerking in de toekomst als resultaat. Ik heb ervaren met welke openheid en eerlijkheid mensen in de discussie zitten, met veel respect naar elkaar. Alles kon gezegd worden en er werd naar elkaar geluisterd. Dat is precies waar SUPER! voor staat. Daar wil ik graag mijn rol in pakken. Dus naast het programma SUPER! inhoudelijk mee verder brengen, er voor zorgen dat zaken benoemd worden. Luisteren en kijken naar wat er speelt, alert zijn op wat er besproken moet worden en zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. Ik wil daar graag de Haarlemmerolie in zijn en werken aan korte lijnen. Ik zie er naar uit!’