4 juni 2019nieuws

In 2018 zijn op het gebied van aanleg infrastructuur en daarmee ook voor Synfra weer veel zaken de revue gepasseerd. Zo hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt, een aantrekkende economie en de verduurzaming in de vorm van de energietransitie vastgelegd in de wet VET (Voortgang Energie Transitie). Hierin is onder andere bepaald dat er geen gas meer aangelegd mag worden bij nieuwbouwwoningen.

Al deze veranderingen zijn direct of indirect van invloed op de (keten)samenwerking en de daaruit voortvloeiende dagelijkse werkzaamheden aan onze infrastructuur. Hoe wij als Synfra daarmee omgaan, vindt u terug in het jaaroverzicht van 2018. We hebben gekozen voor een interactieve animatie en nemen u mee wat er in 2018 binnen het samenwerkingsverband Synfra is gebeurd. Hierbij kunt u zelf kiezen welk thema u interessant vindt. Hoe verder u doorklikt, hoe meer informatie u krijgt over het betreffende onderwerp.

In het jaaroverzicht vindt u ook de jaarrekening van Synfra 2018.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. Feedback op dit jaaroverzicht is van harte welkom.

Wim Langewouters
Namens het Synfrabestuur