7 mei 2020nieuws

Hierbij presenteren we het jaaroverzicht van 2019. Het lijkt al weer zo lang geleden, omdat in begin 2020 door het coronavirus de situatie van onze maatschappij plotsklaps is veranderd. Maar ons werk gaat wel ‘gewoon’ door.

In 2019 hebben we op belangrijke thema’s weer goede stappen gezet die ons ook in deze crisissituatie helpen om veilig te werken en goed samen te werken.

Want veiligheid blijft een centraal thema. De belangrijkheid hoeven we niet meer uit te leggen. Door veel aandacht te geven aan veilig werken streven we ernaar dat veilig werken vanzelfsprekend wordt. We zien een positieve beweging hierin.

Synfra staat voor samenwerken. Belangrijke mijlpaal in 2019 is het besluit om de contracten na september 2021 te verlengen. Dit gaat gepaard met ambities die onze samenwerking de komende jaren alleen maar versterkt.

In het jaaroverzicht vindt u ook de jaarrekening van Synfra 2019.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. Feedback op dit jaaroverzicht is van harte welkom (info@synfra.nl).

Wim Langewouters
Namens het Synfrabestuur

BEKIJK HIER HET JAAROVERZICHT >