Synfra vormt het centrale aanspreekpunt voor netbeheerders, gemeenten en aannemers

Korte lijnen zorgen voor hoge efficiëntie. Bovendien levert deze structurele samenwerking een duurzamere ondergrondse infrastructuur op.

Netbeheerders

Omdat het aantal ondergrondse kabels en leidingen nog steeds toeneemt, vraagt afstemming van de werkzaamheden van de verschillende netbeheerders meer aandacht. Samenwerken op dit gebied is niet nieuw, de aanpak wèl.

Per gemeente is er een bij Synfra aangesloten netbeheerder aangewezen als coördinator voor de gecombineerde werkzaamheden in een bepaald gebied. Deze coördinator is het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.

Per cluster van gemeenten is één door Synfra gecontracteerde aannemer verantwoordelijk voor de uitvoering van de gecombineerde werkzaamheden.

Gemeenten

De gemeenten zijn eigenaar van de openbare ruimte en verlenen vergunningen aan Synfra-partijen. Gemeenten hebben, in hun rol van wegbeheerder en/of opdrachtgever, een toezichthoudende en controlerende functie in de processen rondom de aanleg van infrastructuur. 

Gemeenten gebruiken verschillende systemen om de gemeentelijke processen te ondersteunen en de regie op grondroeringen te verbeteren. Om te voorkomen dat medewerkers van netwerkbedrijven of aannemers dezelfde gegevens dubbel moeten invoeren, in zowel het ICT-platform Gemma als het gemeentelijk systeem, verzorgt Synfra een koppeling.

Gemma als informatiebron
Gemeenten hebben toegang tot het ICT-platform Gemma als actuele informatiebron. Zij hebben zo inzage in de uitvoering van alle werkzaamheden binnen hun beheersgebied. Na de afronding van een opdracht hebben ze zicht op bijvoorbeeld de hoeveelheden straatwerk die in de openbare ruimte zijn uitgevoerd. Deze hoeveelheden vormen de input voor de eventueel te verrekenen vergoedingen als daar een overeenkomst over is afgesloten tussen de netbeheerders en de betreffende gemeente(n).

Overeenkomst gemeenten en netbeheerders in Limburg
In de provincie Limburg hebben bijna alle gemeenten en netbeheerders hun afspraken vastgelegd in een overeenkomst (OGN 2011). Hierin zijn tarieven opgenomen voor sierbestrating en tariefsgrondslagen uitvoeringsregels.

OGN

Aannemers

Voor de gecombineerde uitvoering van de werkzaamheden hanteren de netwerkbedrijven binnen Synfra één uniform bestek. Op basis van dit bestek zijn aannemers gecontracteerd, die werken voor een of meerdere clusters van gemeenten binnen het Synfragebied.

Hieronder een overzicht van de gecontracteerde aannemers.

Hieronder een overzicht van alle Hieronder een overzicht van de erkende aannemers.

A. Hak Zuid BV
Combinatie APK Infra & Wegenbouw Limburg
Baas BV
BAM Infra Energie & Water Zuid B.V.
BGM Infra BV
B.V. Aannemingsbedrijf Gebr. van der Steen
Van Gelder KLM BV
Van Geleuken Infra BV
Heijmans Infra BV
Van den Heuvel BV
Hurkmans BV
HvG Infra BV
MVOI BV
Quint & van Ginkel BV
Rasenberg Kabels & Leidingen BV
Siers Leiding-Montageprojekten BV
Strukton Civiel Zuid BV
Strukton Rail Nederland BV
Timmermans Infra BV
Visser & Smit Hanab Distributie BV
Van Vulpen BV

Video werkzaamheden aannemers

Tei Ickenroth, bedrijfsleider bij BAM Infratechniek Zuid, laat in deze video van Omroep Landgraaf zien wat het werk van de aannemers inhoudt.