9 juli 2018nieuws

Binnen onze branche is steeds vaker te zien dat opdrachtgevers opschuiven in de keten als het gaat om de realisatie van infraprojecten. Het opschuiven is met name zichtbaar in de onderzoeks-, ontwerp- en voorbereidingsfasen van een project. De taken verschuiven dan bijvoorbeeld van de netbeheerder of het drinkwaterbedrijf naar de aannemer.

Ook Van Vulpen heeft hier in toenemende mate mee te maken, wat leidt tot een efficiënte, nieuwe werkwijze.

Een aantal opdrachtgevers betrekt Van Vulpen al in de onderzoeksfase. Onder andere bij wijksaneringen, bij verleggingen vooruitlopend op reconstructiewerkzaamheden en bij de aanleg van transportleidingen of hoogspanningskabels.

Nieuwe werkwijze
De afdeling Engineering toetst in deze onderzoeksfase de haalbaarheid en complexiteit van een project door controle van meterkasten en de bestaande kabels en leidingen in de ondergrond. Zij stelt vervolgens vast of het bestaande kabel- en/of leidingennet nog voldoet aan de huidige technische standaarden en stelt meteen een risico-inventarisatie op ten aanzien van milieu- en omgevingsaspecten. Ook wordt een quick-scan opgeleverd van de verschillende stakeholders op het project en maakt de afdeling een grove financiële raming van de te verwachten realisatiekosten.

Vroegtijdig inzage voor aannemer
Engineer Jeroen Kragting: “Door zo vroeg in de keten betrokken te zijn, krijgen we meteen zicht op de complexiteit van het werk en hebben we een goed beeld van de maak- en planbaarheid van een opdracht. Dat is een belangrijk voor een goede voorbereiding en uitvoering, én voor de opdrachtgever want zo kunnen we projecten op tijd en op de juiste manier in onze capaciteitsplanning verwerken.”

Medewerkers betrekken bij de plannen
Zodra de onderzoeksfase uitwijst dat een project voor uitvoering in aanmerking komt, start Van Vulpen met de voorbereidingsfase. Engineer Robert Derks: “Nieuw in deze fase is dat we de medewerkers betrekken die we op het oog hebben voor de realisatie van het project. Zo zijn we in staat om eventuele verschillen tussen voorbereiding en uitvoering zo klein mogelijk te houden.”

Meer productie met gelijke capaciteit
De nieuwe werkwijze, ontstaan door de ketenverschuiving, vergroot dus de maak- en planbaarheid van projecten. In de praktijk is te zien dat projecten ook echt starten wanneer dat is afgesproken.  En de doorlooptijden van projecten zijn nóg beter in overeenstemming met de vooraf opgestelde planningen. Door deze efficiënte werkwijze is Van Vulpen in staat om zonder capaciteitsuitbreiding op de werkvloer meer productie te verrichten.