11 juni 2018nieuws

Voor het uitvoeren van de audits in het kader van de QPS 2.0 is na een offertetraject de keuze gevallen op auditbureau KIWA. In het bestuuroverleg met de aannemers van 7 mei 2018 namen we dit besluit.

KIWA gaat in week 35 en week 36 de eerste auditronde uitvoeren. Binnenkort nemen zij contact op met de contractaannemers voor het maken van een afspraak.

De audits worden uitgevoerd op de volgende aspecten:

  • EMVI-ambitie van de aannemer
  • graafschadepreventie (CROW 500)
  • ongevallen met verzuim

Dit betreft de eerste audit voor de lopende contractperiode. De meting wordt meegenomen in het dashboard.

Voor meer informatie of vragen neem dan contact op met Paul Doomen.