23 mei 2017nieuws

Wat is meerwerk en wanneer is er sprake van een afwijking? Een goed voorbeeld vormt de uitvoering van werkzaamheden in de grondcategorieën ‘hinder’ en ‘veel hinder’. Gaat het hier om meerwerk of een afwijking?
In het Synfrabestek wordt geen definitie gehanteerd van meerwerk. Dat sluit aan bij de aard van het bestek; het is een raamcontract met eenheidshandelingen en bijbehorende eenheidsprijzen. Komt een bepaalde handeling voor in een werk, dan wordt die verrekenbaar gesteld en afgerekend volgens het bestek. Uiteraard kunnen er verschillen ontstaan tussen de daadwerkelijke uitvoering van projecten en de uitgangpunten in de werkvoorbereiding. Het bestek gaat er van uit, dat wordt afgerekend wat is uitgevoerd, los van voorcalculaties. De termen ‘meerwerk’ en ‘afwijking’ zijn dus verwarrend en verdwijnen dan ook uit het bestek.