21 mei 2019nieuws

Op 30 april heeft Michel Wauters afscheid genomen van het Synfrabestuur. Michel was 1 maart 2018 toegetreden tot het Synfrabestuur en was eerder al vanaf oktober 2017 bestuurslid bij Noned. Inmiddels heeft Robert Wassing de plaats van Michel in het bestuur overgenomen.

Michel over zijn vertrek: “Mijn bestuursperiode was kort, misschien te kort. Maar ik heb het met veel plezier gedaan en het was zeker dynamisch. We hebben in deze periode veel gedaan als ik daar op terugkijk. Er is een aantal bestendige oplossingen gekomen voor langlopende problemen. Zoals bijvoorbeeld de afspraken die we gemaakt hebben, en nodig waren, voor het verdwijnen van het gas. Ook hebben we toekomstvaste oplossingen gevonden voor een aantal langlopende discussies in het aansluittarief. Dat traject was een ‘bumpy road’, maar ik denk dat zowel de uitkomst als de open wijze waarop we dit met elkaar hebben geëvalueerd echt een stap voorwaarts is. En wat nu nog actueel is, is de manier waarop we de nieuwe contracten gaan aanpakken. De aanpak van dit project is eveneens innovatief. Het eindresultaat is er nog niet, maar de manier waarop we ook hier tot een advies zijn gekomen is, is iets om trots op te zijn.”

“Wat ik erg waardeer aan het bestuur is dat de leden allemaal bereid zijn om tijd te maken voor Synfra. Vergaderingen worden goed bezocht en goed voorbereid. En wanneer het formele deel voorbij is, is er ook tijd om informeel met elkaar een praatje te maken.”

“De reden dat ik uit het bestuur vertrek is dat ik een andere baan aangeboden kreeg binnen Enexis. Deze stap had ik zelf nog niet gezet wanneer dit niet voorbij was gekomen. Ik word verantwoordelijk voor de logistieke organisatie binnen Enexis. Deze kans ligt wel in de ontwikkelrichting die ik graag op wilde, daarom heb ik deze keus gemaakt. Het goede nieuws is dat er wel een samenwerking met aannemers blijft, maar wel veel anders wordt. De bestuursfunctie bij Synfra past hier veel minder bij en daarom neemt mijn opvolger Robert Wassing ook de bestuursfunctie over. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de goede lijn kan voortzetten.“

Toekomst Synfra
“Synfra heeft zich de laatste jaren goed ontwikkeld en ik zie ook de toekomst rooskleurig in. Als bestuur moet je goed blijven nadenken over de vraag wat je wil bereiken en moet je goed luisteren. Er is zoveel kennis binnen Synfra beschikbaar. Wanneer je duidelijke opdrachten bij projectteams weglegt en daar goed naar luistert, wordt de samenwerking alleen maar beter.”

“Ik denk dat de energietransitie steeds meer regionaal gaat plaatsvinden. Daarom is een sterke combiorganisatie erg belangrijk. Waar Synfra nog in kan groeien is dat het een stevigere rol neemt als springplank voor landelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld met de ervaringen en kennis van Gemma die bij kunnen dragen aan landelijke ontwikkelingen.”

Dankwoord Synfra
Synfra-voorzitter Eddy Toonen heeft gemengde gevoelens: “Vanaf het eerste moment is Michel een welkome en waardevolle aanvulling binnen het bestuur. In zijn kennismaking duidde Michel zichzelf als verbindend en pragmatisch. En ik kan namens alle betrokken netwerkbedrijven en aannemers onderstrepen dat deze woorden op z’n lijf zijn geschreven. Toen ik eind maart het telefoontje van Michel kreeg, dat hij in de bezemkast van Enexis de carrièreladder heeft gevonden en daarmee zijn deelname aan zowel Synfra als Noned zou eindigen, leverde me dit letterlijk een dubbel gevoel op. Uiteraard blij met Michels nieuwe stap binnen Enexis, maar ook teleurstelling over het verlies binnen het Synfra-bestuur. Gelukkig is al snel Robert Wassing naar voren geschoven om Michels plek in te nemen. Ik wil Michel heel erg bedanken voor zijn korte, maar prettige bijdrage aan Synfra en ik wens hem alle geluk en wijsheid toe in zijn nieuwe functie. Met de hoop dat we elkaar veelvuldig mogen treffen.”