4 juni 2018Geen categorie

In het BBG-overleg van 29 mei zijn 3 nieuwe besluiten genomen. Deze besluiten hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Implementatie CROW 400
Door de invoering van de nieuwe regelgeving CROW400 ‘werken in verontreinigde bodem’ is de huidige verrekentool voor het werken in verontreinigde grond op basis van de CROW132 niet meer toepasbaar. Binnen Synfra wordt een nieuwe verrekentool beschikbaar gesteld als toevoeging aan het bestek en vervanger van de huidige verrekentool. Ook is een invulwijzer opgesteld die een verduidelijking geeft over de toepassing en gebruik van de verrekentool. Vóór 1 juli vinden de implementatiesessies plaats. Hiervoor neemt contractmanagement van de netbeheerders contact op met de vestigingen/regio’s en aannemers om dit op locatie te doen.

Verrekentarieven nieuwe bestekposten BBG
In de Bestek Beheer Groep worden prijsafspraken gemaakt over nieuwe bestekposten. Hiervoor zijn samen met de aannemers en inkopers van de netwerkbedrijven marktconforme uurtarieven opgesteld. Deze uurtarieven worden enkel en alleen toegepast binnen de BBG voor het prijzen van nieuwe bestekposten. Ook gaat dit jaarlijks met de indexering van het bestek mee.

Verrekentool vullen verlaten leidingen
Om de afrekenmethodiek voor het vullen van verlaten leidingen te vereenvoudigen, wordt een verrekentool beschikbaar gesteld in het bestek. Door middel van deze verrekentool wordt, door het invullen van enkele variabelen, op een eenvoudige wijze een overzicht gemaakt met daaruit berekend de financiële vergoeding voor de geleverde prestatie van de aannemer en afgerekend met code L169. De verrekentool heeft een werkblad voor zowel hardschuim als schuimbeton.

Begin juni vindt  deze implementatie plaats zodat we per 1 juli met deze verrekentool kunnen gaan werken.