‘Niemand vindt het leuk om werk stil te moeten leggen’

Bij Enexis werd het werk in 2018 stilgelegd. Dat was voor Enexis een aanknopingspunt om daar positief mee om te gaan.

Dirk van de Reepe, Enexis vestigingsmanager Brabant-Midden, vertelt over dit incident: “Bij het opengraven van een sleuf bleek de omgeving gevaarlijk te zijn. Van een slooppand konden brokstukken op de sleuf en op medewerkers vallen. Dat was vooraf niet bekend. Een duidelijke reden om het werk stil te leggen en gelukkig deed één van de medewerkers dat ook. In plaats van direct met vingers te wijzen en te klagen over het niet halen van de planning, heeft de leidinggevende er juist voor gekozen om deze uitvoerder en de hele ploeg te complimenteren. Hiermee stimuleren we om de veiligheid voorop te stellen en niet het halen van de planning of begroting.”

“Niemand vindt het leuk om het werk stil te moeten leggen, maar de gevolgen van door laten gaan kunnen veel groter zijn. De consequenties van het stilleggen lossen we later op. Naar aanleiding van dit incident hebben we met Brabant Water, APK Rasenberg en Van Vulpen afgesproken om op deze manier om te gaan met stilleggingen. Vooral om het taboe te doorbreken. We willen de negatieve bijsmaak die een stillegging heeft wegnemen, omdat veiligheid van zowel de werknemers als de bewoners het belangrijkste is. En daar moet de werkvloer zich ook in gesteund voelen.”

 

Bekijk hier de Life Saving Rules van Enexis Groep

 

< Terug naar veiligheid bij Synfra