Stichting Synfra is een samenwerkingsverband

Samen met onze ketenpartners combineren en coördineren we werkzaamheden die gericht zijn op het maatschappelijk belang: vermindering van overlast voor burgers en verlaging van kosten. Hiermee spelen we in op de behoefte van duurzaam ondernemen bij de betrokken partijen. Samenwerking betekent minder overlast en schade, omdat wegen en straten minder vaak worden opengebroken: alle noodzakelijke kabels en leidingen gaan gelijktijdig de grond in.

In het centrale automatiseringssysteem voeren we alle relevante gegevens slechts één keer in. Hierdoor beschikken alle betrokken partijen gelijktijdig over dezelfde informatie. Ook het werken met één aanvraagprocedure voor gas, water, elektra, centrale antenne en telefonie en met één bestek voor de uitvoering door de aannemers  zorgt voor meer efficiëntie en kostenbesparing.

Synfra verenigt het beste van twee werelden: een efficiënte en klantvriendelijke werkwijze voor alle betrokkenen door de centrale coördinatie, terwijl de individuele bedrijven zichtbaar en aanspreekbaar blijven.

Missie/visie en kernwaarden

De naam Synfra is een samenstelling van synergie en infrastructuur.

Missie : ondergrondse infrastructuur efficiënt en klantgericht aanleggen en onderhouden.

Visie : kennis en optimale processen koppelen aan vérgaande samenwerking.

Centrale belofte :  Synfra staat voor zichtbare samenwerking voor ondergrondse infrastructuur.

Hierbij  staan  kernwaarden centraal:  Anticiperend, Helder, Stimulerend en Servicegericht.

Waar is Synfra actief?

Gebiedsindeling per 1 september 2017

Noord-Brabant

 • 1a | Coördinerend bedrijf: Enexis | Aannemer: Baas B.V.
 • 1b | Coördinerend bedrijf: Brabant Water | Aannemer: Van Vulpen B.V.
 • 2a | Coördinerend bedrijf: Brabant Water | Aannemer: Van Vulpen B.V.
 • 2b | Coördinerend bedrijf: Enexis | Aannemer: Rasenberg Kabels en Leidingen B.V.
 • 3a | Coördinerend bedrijf: Enexis | Aannemer: Gebr. Van der Steen B.V.
 • 3b | Coördinerend bedrijf: Enexis | Aannemer: Hurkmans en Zn B.V.
 • 3c | Coördinerend bedrijf: Enexis | Aannemer: Hurkmans en Zn B.V.
 • 4a | Coördinerend bedrijf: Brabant Water | Aannemer: Heijmans Civiel B.V.
 • 4b | Coördinerend bedrijf: Enexis | Aannemer: Gebr. Van der Steen B.V.

Limburg

 • 5a | Coördinerend bedrijf: WML | Aannemer: BAM Infratechniek Midden-West B.V.
 • 5b | Coördinerend bedrijf: Enexis | Aannemer: APK Infra Wegenbouw
 • 6a | Coördinerend bedrijf: WML | Aannemer: Visser en Smit Hanab Distributie B.V.
 • 6b | Coördinerend bedrijf: Enexis | Aannemer: BAM Infratechniek Midden-West B.V.
Synfra organisatie

Bestuur Stichting Synfra

Overlegvormen Synfra

Jaaroverzichten Synfra

Kijk hier voor de jaarrekening van 2019.

Kijk hier voor de jaarrekening van 2018.

Klik hier voor de jaarcijfers van 2017.

 

Klik hier voor de jaarcijfers van 2016.