Over Synfra

Synfra is een samenwerkingsverband

Samen met de ketenpartners combineren en coördineren we werkzaamheden die er op gericht zijn om de ondergrondse infrastructuur zo efficiënt en klantgericht mogelijk aan te leggen en te onderhouden. Dit doen we voor het maatschappelijk belang: vermindering van overlast voor burgers en verlaging van kosten. Hiermee spelen we in op de behoefte van duurzaam ondernemen bij de betrokken partijen. Samenwerking betekent minder overlast en schade, omdat wegen en straten minder vaak worden opengebroken: alle noodzakelijke kabels en leidingen gaan gelijktijdig de grond in.

Samenwerking betekent minder overlast en schade, omdat wegen en straten minder vaak worden opengebroken.

In het centrale automatiseringssysteem voeren we alle relevante gegevens slechts één keer in. Hierdoor beschikken alle betrokken partijen gelijktijdig over dezelfde informatie. Ook het werken met één aanvraagprocedure voor gas, water, elektra en media met één bestek voor de uitvoering door de aannemers  zorgt voor meer efficiëntie en kostenbesparing.

Synfra verenigt het beste van twee werelden: een efficiënte en klantvriendelijke werkwijze voor alle betrokkenen door de centrale coördinatie, terwijl de individuele bedrijven zichtbaar en aanspreekbaar blijven.

Samenwerking ondergrondse infrastructuur