Jaaroverzichten

Jaaroverzichten Synfra

Hieronder vind je de jaaroverzichten van Synfra sinds 2016.

Voor het jaar 2022 is geen jaaroverzicht gemaakt. Alle ontwikkelingen en nieuws vind je terug op onze nieuwspagina

De jaarrekening van 2022 vind je hier.

Jaaroverzicht 2021

2021, een jaar waar we allemaal vol goede hoop naar uitkeken. Er stond in ieder geval veel moois te gebeuren. Het hoogtepunt kwam in september toen de nadere overeenkomsten getekend zijn.

Jaaroverzicht 2020

2020, een bijzonder jaar, waarin het samenwerkingsverband niet alleen successen heeft behaald, maar ook aardig op de proef is gesteld. Een proef die we met elkaar glansrijk hebben doorstaan.

Jaaroverzicht 2019

Ook in 2019 zijn op veel thema’s weer goede stappen gezet in de ontwikkeling ervan: o.a. veiligheid, samenwerking, verlenging contracten en relatie met gemeenten.

Jaaroverzicht 2018

In dit jaaroverzicht nemen wij je mee in wat er in 2018 is gerealiseerd. Sinds 2018 staat veiligheid als eerste punt op de agenda van alle Synfra-overleggen.

Jaaroverzicht 2017

In 2017 is verder gebouwd aan hett fundament Synfra 3.0. We zijn overgegaan van problemen oplossen naar kansen zien en problemen voorkomen.

Jaaroverzicht 2016

Samenwerking is afhankelijk van hoe we met elkaar omgaan. Daarom is in 2016 SUPER geïntroduceerd als basis voor de cultuur van de samenwerking.