Gemeenten

Samenwerking met gemeenten

De gemeenten zijn eigenaar van de openbare ruimte en verlenen vergunningen aan Synfra-partijen. Gemeenten hebben, in hun rol van wegbeheerder en/of opdrachtgever, een toezichthoudende en controlerende functie in de processen rondom de aanleg van infrastructuur. 

 

OGN: Overeenkomst Gemeenten en Netwerkbedrijven in Limburg

In de provincie Limburg hebben bijna alle gemeenten en netbeheerders hun afspraken vastgelegd in een overeenkomst. De eerste overeenkomst werd getekend in 2011, in 2021 is deze vernieuwd. Hierin zijn onder andere tarieven opgenomen voor sierbestrating en tariefgrondslagen uitvoeringsregels. Hieronder vind je de documenten met betrekking tot de OGN.