Netbeheerders

Netbeheerders hebben coördinerende rol

Omdat het aantal ondergrondse kabels en leidingen nog steeds toeneemt, vraagt afstemming van de werkzaamheden van de verschillende netbeheerders meer aandacht. Samenwerken op dit gebied is niet nieuw, de aanpak wèl.

Per perceel is er een bij Synfra aangesloten netbeheerder aangewezen als coördinator voor de gecombineerde werkzaamheden. Deze coördinator is het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.

Per perceel is één door Synfra gecontracteerde aannemer verantwoordelijk voor de uitvoering van de gecombineerde werkzaamheden.