27 maart 2018nieuws

Binnen Synfra is besloten om per 1 april over te gaan op de CROW 400. Het bestek passen we aan per 1 mei met de nieuwe verrekentool. Zo verrekenen we de uitgevoerde activiteiten overeenkomstig de nieuwe situatie. Vooralsnog zijn beide verrekentools opgenomen in het bestek. De verrekentool overeenkomstig CROW 132 wordt op termijn na een besluit van de BBG verwijderd.

Om misverstanden in de operatie te voorkomen zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Alle projecten die na 1 april in opdracht worden gegeven zijn voorbereid volgens de CROW 400. Hiervoor implementeren we de Anteatool en het vernieuwde V&G-plan.
  • De verrekentool passen we nu aan op basis van de CROW 400. Meer informatie ontvang je via contractmanagement van je bedrijf.
  • Vanwege een overgangsperiode tot einde 2018 kan het zijn dat aannemers nog niet op alle aspecten aan de CROW 400 voldoen. Denk hierbij o.a. aan het hebben van DLP-R (Deskundige Leidinggevende Projecten-Registratie).  In die situatie handelen we naar eer en geweten in de geest van de CROW 400.
  • Heb je vragen of zijn er knelpunten of onduidelijkheden richt je dan tot contractmanagement of Synfra. Wij zorgen samen voor een antwoord of passende oplossing.