13 december 2018nieuws

Tijdens de door Synfra uitgevoerde evaluatieronde begin dit jaar van de Antea-bodemapplicatie en de (Bdok)rapportagetool voor infra en aansluitingen is een aantal wensen en verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn besproken met Antea en opgenomen in een releasekalender en geprioriteerd op belangrijkheid en haalbaarheid. Hiermee is Antea aan de gang is gegaan.

In het weekend van 15 december a.s. zal er een nieuwe release (1.7) plaatsvinden van de Bdok-rapportagemodule. Hierin zullen de volgende verbeteringen worden meegenomen:

  • De quickscan is geüpgraded naar de CROW400 versie 3, waarin er naast de standaardconclusie ook een deelconclusie ARBO en een deelconclusie Milieu wordt gegeven.
  • Bij het niet raken van grondwater wordt de buffer van 20 meter teruggebracht naar 5 meter.

Deze vernieuwingen zijn voor alle gebruikers maandag 17 december beschikbaar.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Paul Doomen.