8 februari 2018nieuws

Startpunt
Brabant Water werkt sinds begin 2017 aan nieuwe samenwerkingsvormen met de aannemers. Taken zijn afgesproken, ontwerpen gemaakt en pilotprojecten uitgevoerd. Er is aangetoond dat het mogelijk is om taken zelfstandig door aannemers uit te laten voeren en is geleerd wat werkt en wat niet werkt. Er is besloten om in 2018 door te gaan met als doel om eind 2018 projectpakketten aan te kunnen besteden op basis van wederzijds afgesproken contractdocumenten.

Marktinventarisatie
Om de beste aannemer te vinden die met Brabant Water het intensieve traject zou willen doorlopen is samen met inkoop een marktinventarisatie te houden. Aannemers hebben documenten ingediend, waarbij ze hun visie hebben gegeven op enkele onderwerpen.

Plan van aanpak
Er is een plan van aanpak geschreven waarin op hoofdlijnen de doelen zijn beschreven. De start was eind januari en het doel zal in december 2018 bereikt zijn.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bobby Ham van Brabant Water.