22 januari 2019nieuws

Synfra is samen met Brabant Water, WML en Enexis een samenwerking aangegaan met SynergieNL. In december 2018 werd dit bezegeld tijdens de contractondertekening. SynergieNL is een online platform voor afstemming van de langetermijnwerkzaamheden in de openbare ruimte door overheden en netbeheerders. Daarmee zijn zij de aangewezen partij om bij te dragen aan de verbetering van de afstemming met de gemeenten in Brabant en Limburg.

Van links naar rechts: Wim Langewouters (Synfra), Wilfried Martens (Brabant Water),  Arnoud Drevijn (SynergieNL), Richard Peerboom (WML) en Henk Dircks (Enexis)

Aanleiding
In de huidige situatie vindt er regelmatig een overleg plaats om de plannen van gemeenten, Enexis en Brabant Water of WML op elkaar af te stemmen. Doelstelling is om telkens in juni van het lopende jaar de plannen voor het volgende kalenderjaar afgestemd te hebben. Tijdens deze afspraken wordt er veel informatie doorgenomen. Deze wordt op verschillende manieren gepresenteerd: Excel-lijsten, PDF’s, autocad-tekeningen etc. Telkens wordt op een kaart gekeken waar projecten plaatsvinden en of er overlap is. Dit is een tijdrovend proces.

Gewenste oplossing
Het afstemmingsproces wordt overzichtelijker zodra alle projectinformatie op één kaart weergegeven wordt, waarbij ook de projecteigenaar en projectinformatie zichtbaar zijn. Alle projectgebieden in een bepaalde omgeving zijn dan in één keer zichtbaar en zodra projectgebieden elkaar overlappen is er sprake van een potentiële combi van werkzaamheden. In dat geval worden de werkzaamheden en de uitvoeringsperiode nader op elkaar afgestemd en afspraken gemaakt.

 

SynergieNL
SynergieNL is het platform welke bovenstaande oplossing mogelijk maakt. Het is een platform dat in de Cloud draait en projecten op één kaart weergeeft, verrijkt met extra informatie. Op elke locatie waar internet beschikbaar is, is SynergieNL toegankelijk. Elke gebruiker voert zijn of haar eigen projecten in en houdt deze actueel. Door een GIS-koppeling kan dat zelfs geautomatiseerd. Het grote voordeel is dat de data vanuit de netbeheerder centraal beschikbaar is, zodat het afzonderlijk delen geen inspanning meer vergt. Tevens blijft elke gebruiker altijd verantwoordelijk voor zijn eigen data.

Kortom, het platform van SynergieNL maakt projecten beter inzichtelijk, is minder tijdrovend en daarmee effectiever en kostenbesparend.

Wilt u meer informatie neem contact op met info@synfra.nl

 

Bekijk hieronder het filmpje met meer uitleg over SynergieNL