10 juni 2020nieuws

Al eerder informeerden wij u over de prefab meterkast en de voordelen daarvan en het besluit om invoermantelbuizen vanuit de meterkast door te laten leggen tot aan de perceelgrens.

Beide innovaties zijn belangrijk voor het verbeteren van het aansluitproces. Bij het project Mauritzkwartier in Steenbergen worden allebei de ontwikkelingen in een pilot geëvalueerd. De pilots starten in week 34.

Prefab meterkast
Na een aantal succesvolle pilots in Nederland kreeg in het zuiden van Nederland Tilburg (met bouwbedrijf Van Wijnen) de primeur voor de eerste prefab meterkasten in Synfragebied en start binnenkort ook de pilot in Rosmalen (Dura Vermeer). In week 34 start de derde pilot in Brabant, namelijk in Steenbergen (met Maas Jacobs en Baas bv).

Meer informatie en voordelen prefab meterkast >

Mantelbuizen
Al enige jaren is er sprake van om de bouwaannemers de gebogen invoermantelbuizen vanuit de meterkast door te laten leggen tot aan de perceelgrens. De belemmerende factor hierbij was de discipline gas vanwege mogelijke gaslekkage en de eventuele gevolgen hiervan. Nu gas in de nieuwbouw niet meer mag worden aangelegd, is deze belemmering komen te vervallen. Het Synfrabestuur heeft daarom uitgesproken om de invoermantelbuizen tot aan de perceelgrens aan te gaan leggen en daarmee te implementeren in het aansluitproces. Bovengenoemde pilots zijn het gevolg van deze uitspraak.

Meer informatie over de lange invoermantelbuizen >