‘Professioneel partnership op basis van open communicatie’ via SUPER!

Binnen de Synfra-samenwerking zijn wij in de keten voortdurend op zoek naar maximale samenwerking met netwerkbedrijven en aannemers binnen de aandachtsgebieden van: financiën, kwaliteit, veiligheid en klanttevredenheid.

Waarom is er een programma voor SUPER! ?
Het programma Super! helpt ons op basis van open communicatie en gelijkwaardigheid een professioneel partnership aan te gaan met elkaar.

Wat is de doelstelling van SUPER! ?
De doelstelling van Super! is: ‘Excelleren in samenwerken en ketenintegratie door professioneel partnership’. Dit is vertaald naar vijf thema’s: Samenwerken, Uitnodigend, Professioneel, Enthousiast en Respect. De beginletters van deze thema’s gaven het programma zijn naam: Super!

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
In 2016 legden we samen met de Super! stuurgroep en het voltallige management van onze netbeheerders en aannemers een Super! stevig fundament.
In 2017 keken we kritisch naar onze samenwerking in de PCO-overleggen van Noord- en Zuid-Limburg, Tilburg, Breda, Eindhoven en Den Bosch. Per gebied brachten we in kaart wat we konden verbeteren en pakten dit dan als eerste op.

Hoe ziet 2018 eruit?
Dit jaar brengen we de samenwerking verder in de operationele overleggen en uitvoering van de werkzaamheden.