‘Professioneel partnership op basis van open communicatie’ via SUPER!

Binnen de Synfra-samenwerking zijn wij in de keten voortdurend op zoek naar maximale samenwerking met netwerkbedrijven en aannemers binnen de aandachtsgebieden van: financiën, kwaliteit, veiligheid en klanttevredenheid.

Het programma Super! helpt ons op basis van open communicatie en gelijkwaardigheid een professioneel partnership aan te gaan met elkaar.

De doelstelling van Super! is: ‘Excelleren in samenwerken en ketenintegratie door professioneel partnership’. Dit is vertaald naar vijf thema’s: Samenwerken, Uitnodigend, Professioneel, Enthousiast en Respect. De beginletters van deze thema’s gaven het programma zijn naam: Super!

In 2016 legden we samen met de Super! stuurgroep en het management van onze netbeheerders en aannemers een Super! stevig fundament.

Dit jaar bouwen we hierop verder. Binnen bestaande overleggen willen we zoveel mogelijk de samenwerking verbeteren. Per gebied zien we wat nodig is en of het gebied klaar is voor een volgende stap. Op het moment dat dit punt bereikt is, laden we de Super!-thema's in de gebieden. Hierbij kijken we waar welk gebied het meeste behoefte aan heeft en pakken dit dan als eerste op.

Het doel voor 2017 is om met Super! de samenwerking (professioneel partnership) een stap verder te brengen. Dit betekent dat iedereen zich  kwetsbaar durft op te stellen en bereidheid toont dit ook echt te willen.