1 mei 2019nieuws

In juni organiseert Synfra Gemeente Contactdagen in Noord-Brabant. Samen met aannemers, netbeheerders en gemeenten gaan we in gesprek over de samenwerking in de ondergrond. Deze dag wordt georganiseerd om van elkaar te leren met als doel de samenwerking tussen de lokale partijen te verbeteren, met respect voor elkaars belangen. We streven naar een optimale samenwerking in de keten van netbeheerder, gemeenten en aannemers met als doel om werkzaamheden in de ondergrond zo efficiënt mogelijk uit te voeren met zo min mogelijk hinder. Er wordt gepraat en gediscussieerd over onze samenwerking en actuele thema’s:

  • Ketensamenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Maakbaarheid / klantbeleving

Deze thema’s worden in een middag op een interactieve manier besproken. De betrokkenen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het exacte programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Op 13 juni zijn de gemeenten uit West-Brabant uitgenodigd bij Van der Valk Gilze-Rijen. Op 20 juni komen de gemeenten uit Midden- en Oost-Brabant bij elkaar bij Van der Valk Eindhoven.

Bent u geïnteresseerd in deze middag, maar hebt u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met Synfra, info@synfra.nl