5 februari 2019nieuws

Tijdens de evaluatieronde bij de netbeheerders en aannemers is duidelijk geworden dat er behoefte is aan meer informatie over onderstaande onderwerpen:

• CROW 400 Bodemtool Antea / V&G-plannen Infraprojecten
• CROW 500 Graafschade Preventie
• Taken Coördinator Infraprojecten

Daarom organiseren we vanuit Synfra enkele interactieve wintersessies om gezamenlijk deze onderwerpen te bespreken en hierover meer duidelijkheid te geven. Samen met uitvoerders van de netbeheerders en de aannemers gaan we in gesprek om de issues en onduidelijkheden waar zij in de praktijk tegenaan lopen te bespreken. In totaal zijn er zeven sessies georganiseerd voor de diverse percelen. De betrokkenen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.