22 februari 2018nieuws

Eind 2017 hebben de Enexisvestigingen in Venlo en Maastricht met WML verbeterafspraken gemaakt naar aanleiding van het rapport ‘Evaluatie en co√∂rdinatie infraproces’. Hierbij is besloten om de onderlinge communicatie niet meer met behulp van de Gemma Inframodule in te richten. Dit voorstel is ingediend bij het bestuur van Synfra.

Momenteel is het Synfrabestuur bezig met het opstellen van de visie op het infraproces voor de komende jaren. In afwachting van de uitkomst is aangegeven dat het bestuur voorlopig akkoord gaat met het voorstel vanuit de vestigingen. Voor de zomervakantie dit jaar zal de visie op het infraproces bekend zijn en de verdere invulling daarvan uitgewerkt worden.