26 oktober 2020nieuws

Het Synfrabestuur heeft besloten om de geplande herhalingstoetsen voor de bestekkennis op te schuiven naar voorjaar 2022. In januari 2021 stond er namelijk weer een herhalingstoets gepland voor het huidige bestek. Echter, begin 2021 wordt dit bestek aangepast aan de ambities voorkomend uit de zeven werkgroepen Bestek en Contract.

Om de bestekkennis up-to-date te houden worden er door Synfra normaal gesproken tweejaarlijks herhalingstoetsen afgenomen bij operationele medewerkers van zowel de contractaannemers als netwerkbedrijven om deze bestekkennis te toetsen. Omdat het bestek wordt aangepast, wordt voor die tijd ook de E-learning aangepast, evenals de praktijkcasuïstiek. We richten ons op het nieuwe bestek en plannen eind 2021 nieuwe herhalingstoetsen in voor het vernieuwde bestek.