12 december 2017nieuws

Hoe wil het AC zich verder professionaliseren? Deze vraag werd beantwoord op 27 oktober tijdens de strategische sessie van het AC.

Nu de contracten met vier jaar zijn verlengd wil ook het AC zich verder professionaliseren. De eerste stappen zijn inmiddels gezet door het ontwikkelen van een eigen logo en beeldje en het zorgen voor een eigen budget. Het beeldje, dat symbool staat voor samenwerking, wordt aangeboden in de komende PCO-overleggen aan de verschillende opdrachtgevers.

Samenwerken
In 2018 komt er een afvaardiging van het AC in het Synfrabestuur. Dit geeft nogmaals weer op welke unieke manier er wordt samengewerkt in Zuid-Nederland. Daarnaast levert het AC een voorzitter voor de werkgroep Automatisering. Gijs Frijters (Rasenberg-APK) gaat het voorzitterschap op zich nemen.

Thema’s
Het komende jaar buigt het AC zich o.a. over de volgende thema’s:

•         Samen Opleiden
•         ICT
•         Innovatie
•         Logistiek