6 september 2018nieuws

In het periodiek overleg van het Synfrabestuur met alle contractaannemers op 5 juli 2018 zijn de volgende zaken behandeld

Veiligheid
De aannemers willen samen met de netwerkbedrijven veiligheid op een hoger plan brengen. Op dit moment worden de aannemers niet altijd bij veiligheidszaken betrokken. Men wil hier graag meer interactie. Er wordt afgesproken dat dit regionaal in de PCO’s wordt opgepakt. Veiligheidszaken en ervaringen komen als vast agendapunt op de PCO-agenda.

Rendement aansluitproces
De netwerkbedrijven willen dat aannemers een gezond rendement kunnen maken op het aansluitproces. Men wil komen tot één marktconform aansluittarief voor alle aannemers gelijk rekeninghoudend met wijzigingen in het klantproces en inzet van ICT. Begin september wordt het voorstel met de aannemers besproken. Op 1 oktober zal dit tarief in het bestek geïmplementeerd  zijn. Verder wordt gekeken hoe we de compensatiewet VET (geen gas) gaan verrekenen. We volgen hierin de landelijke afspraken.

Prioritering bij capaciteitsgebrek
Vanwege de dreigende krapte in markt is samen met assetmanagement een volgorde in prioritering vastgesteld wat belangrijke werkstromen zijn die door moeten gaan en waar we mee kunnen schuiven. Aan de hand hiervan wordt ook 2019 afgestemd. Deze plannen worden in de regio/vestiging samen met aannemers in relatie tot de beschikbare capaciteit in september besproken. Verder wordt besloten om de planning/forecast driemaandelijks te bespreken waarbij de capaciteit en het werkpakket afgestemd worden.

Samenwerking toekomstig infraproces (Enext-samenwerken in de keten)
In het bestuur met Aannemerscollectief is besloten om dit onderwerp met alle partijen uit te werken en toekomstbestendig te maken. Op 1 oktober 2018 wordt er een einddocument aan het bestuur opgeleverd. Het is de bedoeling om hiermee helderheid te verschaffen hoe de processen van de verschillende werkstromen straks in de vestigingen/regio’s gaan plaatsvinden.

Aanbesteding 2021
Eind 2018 zal het bestuur een besluit nemen of de huidige contracten verlengd worden of dat er opnieuw aanbesteed gaat worden. Er is een SWOT-analyse gemaakt waarvan de uitkomsten meegenomen worden in de besluitvorming evenals juridische toetsing op de gewenste aanpassingen om het bestek aan te laten sluiten bij de marktontwikkelingen. Zodra er meer duidelijkheid is worden de aannemers op de hoogte gebracht. Wim zal waar nodig Bouwend Nederland betrekken.

Status AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Mijnaansluiting en Bouwend Nederland zijn bezig om één verwerkersovereenkomst te maken die landelijk voor de branche gebruikt kan worden. Zodra hiervan meer bekend is wordt dit teruggekoppeld.