12 juni 2018nieuws

In het bestuursoverleg is onder andere gesproken over:

DSP
Landelijk wordt gesproken over aanpassing van de XML-berichten ter verbetering van de berichten en verdere standaardisering. Voor de bedrijven (netbeheerders en aannemers) bij Synfra die (nog) niet op de DSP zitten heeft dit geen impact. Alles wordt via Gemma (inclusief adapter) gerouteerd naar de bedrijven. Aannemers die wel met DSP werken moeten hiervoor te zijner tijd een aanpassing doen.
Synfra gaat pas met DSP-berichten werken als de combifunctionaliteit op het aansluitproces landelijk wordt ondersteund. Bij mijnaansluiting.nl zal nagevraagd worden wat het stappenplan is met betrekking tot deze combifunctionaliteit. Aan de hand hiervan kan een stappenplan voor Synfra gemaakt worden m.b.t overgang naar DSP.

Meting 18-weken- aansluittermijn
ACM (Autoriteit Consument en Markt) stuurt op 18-weken-aansluittermijn voor het realiseren van een aansluiting. Hiervoor wordt de datum van aanvraag door de klant genomen en de datum waarop de aansluiting fysiek is aangelegd. Het is belangrijk om een goed inzicht te hebben hoe we als Synfra hierop scoren. Uit Gemma blijkt dat wij in 73% van alle aanvragen binnen 18 weken aansluiten. Van de resterende 27% is (nog) niet onderzocht of dit op verzoek van klant is of niet dus vermoedelijk scoren we hoger. Een werkgroep is bezig om te kijken waar we in het aansluitproces nog kunnen verbeteren wat ongetwijfeld een positief effect zal hebben op deze meting. Ook wordt gewerkt aan een dashboard zodat het proces op de voet gevolgd kan worden. Implementatie van deze verbeteringen zullen in Q3 gaan plaatsvinden.

Verrekening XML-vergoeding
Synfra zal zorgdragen dat de extra vergoeding voor het opleveren van een XML voor een sanering aan de aannemers wordt betaald conform het besluit uit 2016.