18 september 2018nieuws

In het bestuursoverleg van 10 september zijn de volgende zaken besproken

Gasloos
De wet VET (Voortgang Energie Transitie) is per 1 juli 2018 van kracht geworden. Volgens deze wet mag er in de nieuwbouw geen gas meer worden aangelegd. Vanuit MA.nl is een projectgroep ingericht die onderzocht heeft wat de impact is op het aansluitproces voor de bestaande contracten. Het Synfrabestuur heeft besloten om het voorstel vanuit deze landelijke projectgroep, om aannemers te compenseren voor aansluitingen zonder gas, te volgen. Synfra gaat dit verder uitwerken en zal dit binnenkort communiceren met alle belanghebbenden.

Aansluittarieven
Het bestuur heeft een voorstel gemaakt voor nieuwe aansluittarieven om een rendementsverbetering op het klantgedreven aansluitproces te realiseren voor alle contractaannemers. Dit voorstel is op 11 september met de aannemers besproken. Zodra er meer bekend is zullen we u hierover informeren.

Begroting 2019
De begroting voor 2019 is door het bestuur goedgekeurd. Interesse in de begroting van Synfra? Stuur een mail naar info@synfra.nl

Veiligheid
Ook het bestuur van Synfra vindt veiligheid belangrijk. Daarom wordt besloten dat elk bestuursoverleg gestart wordt met VEILIGHEID als eerste agendapunt. Verder zullen we op de website meer aandacht besteden aan zaken vanuit het veld m.b.t. veiligheid.