7 februari 2019nieuws

In deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar van het bestuur van Synfra met het AC zijn onder meer de volgende punten besproken.

Generieke Poortinstructie (GPI)
Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Deze instructie moet zorgen voor een hoger bewustzijnsniveau op het gebied van veiligheid en duidelijkheid geven wat van medewerkers wordt verwacht als het gaat om veiligheid op de bouwplaats. Synfra gaat na of deze poortinstructie meer of beter is dan de VCA en wat het extra toevoegt.

Veiligheid
Enexis
Enexis start met Life Saving Rules. Deze regels moeten ervoor zorgen dat het bewustzijn van veilig werken en handelen verhoogd wordt en kunnen ongelukken worden voorkomen.

Brabant Water
Brabant Water en Hurkmans hebben een procedure ontwikkeld voor het knippen van leidingen. Zodra de procedure compleet is volgt er een opleidingsprogramma wat regelmatig herhaald moet worden.

Platform
In het SDO-CCA van 13 december is afgesproken om veiligheid als een apart item op te pakken. Inmiddels is een werkgroep bezig de doelstellingen verder uit te werken.

Versnellen in de combi’s
Mijnaansluiting.nl biedt ondersteuning aan de combi’s aan. Het Synfrabestuur gaat in overleg met mijnaansluiting.nl om te kijken waar we elkaar kunnen versterken.

Toekomstig infraproces en business case Gemma-WoW
Een werkgroep heeft gekeken naar het toekomstige infraproces, invoering API en samenwerken in de keten. Ook is gekeken naar de gevolgen voor de samenwerking en zijn afspraken vastgelegd voor de processtappen per werkstroom. Het bestuur gaat akkoord met de matrix en afspraken in het voorstel. Daarnaast wordt een vervolgopdracht gegeven om te kijken hoe de wensen gerealiseerd kunnen worden en wat de toegevoegde waarde is van de WoW-vergunningen.

Cashmanagement
Aannemers hebben aangegeven moeite te hebben met de cashflow. De netwerkbedrijven hebben onderzocht wat er verbeterd kan worden en oplossingen voorgesteld waarmee de aannemers akkoord zijn gegaan.

Continuïteit
In het afgelopen jaar (2018) is de afstemming van de planning voor de werken in 2019 niet goed gegaan. Een projectgroep gaat kijken wat er aan de hand is en wat er voor de volgende cyclus verbeterd kan worden.

Meterruimte van de toekomst
Om in te spelen op de gasloze aansluitingen gaan Brabant Water en Enexis het gebruik van lange mantelbuizen tot de erfgrens in een aantal pilotprojecten, o.a. in Tilburg, toepassen. Bij WML zijn er geen initiatieven; zij kijken mee met Brabant Water.

Nieuwe manager bij WML
Michel Bos is het nieuwe afdelingshoofd Aanleg Leidingen bij WML. Hij zal in die hoedanigheid zitting nemen in het Synfrabestuur, naast Eddy Toonen.