28 maart 2018nieuws

In het bestuursoverleg van 26 maart 2018 zijn onderstaande punten besproken:

Dienstverleningsovereenkomst/VWO.
Mijnaansluiting.nl heeft samen met Bouwend Nederland de combi’s verzocht om geen separate overeenkomsten met aannemers op te stellen. Zij stellen voor om allemaal hetzelfde format te gebruiken. Door Bouwend Nederland en mijnaansluiting.nl wordt daar momenteel aan gewerkt. De ingangsdatum van 25 mei 2018 zal hierdoor niet worden gehaald waarvan akte.

XML-verwerking en automatisering
Er zal vanuit Synfra onderzoek gedaan worden of de doelstellingen die we destijds hadden met de invoering van de XML op het aansluitproces worden gehaald. De netwerkbedrijven ervaren momenteel veel rework en of afkeur. Belangrijk is om te weten waar dit vandaan komt en wat we eraan kunnen doen. Paul Doomen zal hiervoor bij de bedrijven langs gaan om dit in beeld te brengen en hierover te rapporteren en adviseren.

Personele wijzigingen bij Enexis
Sander Schouwenaar wordt de nieuwe vestigingsmanager in Venlo.
Wim Mensink stopt bij Noned als interim operationeel manager. Het wervingsproces voor een nieuwe combimanager loopt en benoeming zal begin april plaatsvinden.