26 januari 2018nieuws

Op 22 januari 2018 zijn onderstaande punten besproken in het bestuursoverleg van Synfra:

Synfra en assetmanagement
Om gegevens uit te wisselen op assetmanagementniveau tussen netwerkbedrijven en gemeenten zal Synfra een contract afsluiten met Synergie.nl om de tooling aan te schaffen. Deze kan dan breed ingezet worden om ervaring mee op te doen. Er zijn werkgroepen ingericht die vervolgens gaan kijken naar afstemming van de processen en de verdere uitrol van de tooling.

Implementatie QPS 2.0
Nu de besluiten genomen zijn wordt hard gewerkt aan de ondersteuning om per 1 maart te kunnen starten met de beoordelingen volgens QPS 2.0. Voor we starten zullen alle gebruikers meegenomen worden in de veranderingen. Hiervoor zijn in februari een zestal sessies ingepland op drie dagdelen in de regio’s. De uitnodiging voor deze sessies ontvangen jullie van je bedrijf/leidinggevende. Eventueel switchen naar een andere bijeenkomst is mogelijk in overleg met Paul Doomen. De volgende sessies zijn ingepland om iedereen mee te nemen in de veranderingen:

– WML, Heel, 20 februari: 13.00 – 14.30 uur en 15.30 – 17.00 uur
– Van der Valk Eindhoven, 21 februari: 13.00 – 14.30 uur en 15.30 – 17.00 uur
– Van der Valk Breda, 22 februari: 13.00 – 14.30 uur en 15.30 – 17.00 uur

Anteatool bodemverontreiniging
Er is een kick off geweest met alle aannemers op 11 januari om de bodemapplicatie voor aansluitingen uit te leggen. Door deze webbased applicatie kunnen aannemers eenvoudig in de werkvoorbereiding van een aansluiting vaststellen wat de bodemgesteldheid is. Bij een verdachte situatie kan er een rapport gegenereerd worden. Is er geen verdachte situatie, dan kan worden volstaan met een schermafdruk. Op 15 januari is de applicatie in gebruik genomen. Na de carnaval zal Synfra de aannemers bezoeken om te kijken hoe het gaat en waar men nog tegen aan loopt.