7 maart 2018nieuws

Op 26 februari 2018 vond het eerste overleg plaats van het bestuur met een vertegenwoordiging van het aannemerscollectief.

De volgende punten zijn besproken:

Media-aandacht aansluitproces
In de media is aangekaart dat het aansluiten van nieuwbouwwoningen lang op zich laat wachten. Ook is het klantcontact niet goed en of tegenstrijdig. Hoewel deze punten binnen Synfra minder spelen hebben we al wel vastgesteld dat het aansluitproces op een aantal onderdelen efficiënter kan. Er zijn al werkgroepen gestart om deze onderkende verbeteringen te effectueren en het aansluitproces met name op het onderdeel klantcommunicatie en planning te verbeteren.

De visie op het aansluitproces komende drie tot vier jaar
Het document over de visie op het aansluitproces wordt met instemming van alle deelnemers  goedgekeurd. De vervolgactie is om de visie om te zetten in een actieplan/roadmap.

Krapte arbeidsmarkt
Aannemers en netwerkbedrijven slaan de handen ineen om te kijken hoe nieuwe, nog op te leiden, arbeidskrachten binnen te halen en op te leiden. Een werkgroep onder leiding van Hans van de Ven en Jasper Besseling trekt dit initiatief.

Ketenverschuiving door Enext (API) en Samenwerken in de Keten
De aannemers uiten hun zorgen over de individuele ontwikkelingen binnen de netwerkbedrijven op het infraproces. De intentie van de netwerkbedrijven is om de opgedane ervaringen weer bij elkaar te brengen en samen het toekomstige infraproces of processen op werkstromen vorm te geven. Hiervoor is al een  afspraak met de aannemers ingepland .

Voordeurtelling Limburg
Vanaf 1 februari wordt in Limburg de voordeurtelling toegepast. Afgelopen periode heeft WML intensief samengewerkt met de contractaannemers binnen de huidige contractafspraken om deze nieuwe werkwijze te kunnen implementeren. Tegen de zomer zal hiervan een evaluatie plaatsvinden.